Uwagi do projektu Planu Miejscowego

Szanowni Państwo ,

przypominamy zainteresowanym aby do 28 listopada 2019 roku zgłaszać swoje uwagi do projektu planu miejscowego Jma.

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu  wyłożył po raz trzeci  do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  ulic Wieruszowska , Miśnienska , Żmigrodzka- część A w Poznaniu. Oznaczenia planu Jma (poniżaj sposób odszukania planu na stronach  MPU).                           Uwagi należy składać do Prezydenta  Miasta Poznania  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Za Bramką 1  ,61-842 Poznań.

Aby zapoznać  się z projektem planu :

  1. wchodzimy na stronę   www.mpu.pl
  2. klikamy zakładkę  ” przegląd planów”
  3. następnie klikamy zakładkę ” Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu”
  4. odnajdujemy swój plan  ( w tym przypadku Jma)

Zarząd Osiedla Junikowo

Wybory parlamentarne 13 październik 2019.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Osiedla Junikowo,

jutro wybory do Parlamentu RP. Poniżej wykaz odwodów na Junikowie ,  link do spisu kandydatów do Sejmu z okręgu 39 oraz  spis kandydatów do Senatu z okręgu nr 91. Obydwa okręgi to tzw. nasz zasięg czyli: część województwa wielkopolskiego obejmująca obszar powiatu: poznański oraz miasta na prawach powiatu: Poznań.                                   W przypadku mandatów do Sejmu mamy w okręgu ich 10 natomiast w przypadku Senatu jest 1 mandat. W miejscu głosowania otrzymamy dwie karty a prawidłowo oddany  i ważny głos będzie wtedy kiedy wybierzemy po 1 kandydacie do Sejmu i Senatu.  Do Sejmu mamy 5 komitetów a w każdym po 20 kandydatów więc  wybieramy tylko 1 osobę ze 100 natomiast w przypadku Senatu jest trochę „prościej” ponieważ  są dwa komitety, które wystawiły po 1 kandydacie a wybieramy też tylko 1 kandydata.  Zapraszamy do  urn  wyborczych.
Zarząd Osiedla Junikowo

—————————————————————————————————————————————

Nasze obwody do głosowania to 179,180,181,182 i 183
http://www.poznan.pl/parlament2019
(w zakładce  dla wyborców wybieramy obwieszczenie o obwodach i szukamy naszych numerów)

 1.Kandydaci do Sejmu z okręgu 39
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/sejm/39

2. Kandydaci do Senatu  z okręgu 91
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/senat/91

Odsłonięcie tablicy na skwerze im. Lecha Molewskiego.

W niedzielę 6 października odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na skwerze im. Lecha Molewskiego. Wśród zgromadzonych gości była najbliższa rodzina Lecha Molewskiego a także koledzy – motolotniarze z Aeroklubu Poznańskiego i uczniowie, których wyszkolił śp. Lech Molewski. Warto przypomnieć, że patron skweru był zasłużonym zawodnikiem, szkoleniowcem i reprezentantem Polski w krajowych i międzynarodowych zawodach motolotniarskich. Zdobył wiele mistrzowskich tytułów i medali. Do historii przeszedł jako ojciec polskiego motolotniarstwa. Jego pasją była również działalność społeczna. Lech Molewski był radnym Rady Osiedla Junikowo i animatorem sportu wśród młodzieży.

Zarząd Osiedla Junikowo

Autor zdjęć: Grzegorz Dudek