Spotkanie w sprawie organizacji ruchu na ulicy Grotkowskiej.

Szanowni Państwo , mieszkańcy ulicy Grotkowskiej oraz ulic przyległych
informujemy że spotkanie w sprawie organizacji ruchu na ulicy Grotkowskiej
odbędzie się w dniu 2 grudnia 2013 roku w budynku Gimnazjum nr 58 w Poznaniu
(wejście od ulicy Srebrnej). Na spotkaniu omawiać będziemy problem komunikacyjny
na ulicy Grotkowskiej w związku z wnioskiem części jej mieszkańców o ustanowienie
na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawiciela
ZDM z Wydziału Organizacji Ruchu. Prawdopodobnie spotkanie odbędzie się o
godz, 17.00 ale będziemy jeszcze w tej sprawie informowali.

Rada Osiedla Junikowo

Komunikat

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „Planem Transportowym”.

Prezentowany dokument jest efektem przeprowadzonych badań (Badanie etap I) oraz pierwszych spotkań konsultacyjnych z czerwca br. (Podsumowanie konsultacji) w ramach projektu pt. „Badania i opracowanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej”

Celem konsultacji jest:

– zapoznanie mieszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nich założeń
– zebranie opinii i uwag do ww. dokumentu
– rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju publicznego transporu zbiorowego

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 13 listopada do 3 grudnia br.:

– poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza, przesyłając na adres mailowy: konsultacje@um.poznan.pl
– pisemnie na adres: Urząd Miasta Poznania, Biuro Prezydenta, Oddział Dialogu Społecznego, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
– droga elektroniczną, logując się na stronie internetowej www.poznan.pl/forum

Po rozpatrzeniu uwag, planujemy przeprowadzenie II etapu konsultacji społecznych (na początku roku 2014), które posłużą do opracowania ostatecznej wersji dokumentu zwanego Planem Transportowym.

Zobacz także:
www.plantap.pl
Formularz do zgłaszania uwag

Tomasz Lański

Urząd Miasta Poznania
Biuro Prezydenta
Oddział Dialogu Społecznego

tel. (061) 878 5895
tel. 606 803 068