PEKA – Festyn

Szanowni Państwo,
w dniu 13 czerwca 2015, podczas festynu w parku im ks. Feliksa Michalskiego, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi punkt informacyjny PEKA, w którym przedstawiciele ZTM będą informować o systemie PEKA, przyjmować wnioski o wydanie kart PEKA oraz wykonywać bezpłatne zdjęcia, potrzebne do wydania kart imiennych. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Junikowa, i nie tylko Junikowa, ale również gości z innych osiedli, do stoiska ZTM. Stoisko będzie uruchomione w parku podczas festynu w godzinach od 13.00 do 18.00. Będzie specjalnie oznaczone, więc łatwo będzie można je znaleźć.

Będzie droga rowerowa z Junikowa do centrum!

Pod koniec stycznia Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2015. W budżecie tym znalazło się 70 tys. zł na koncepcję drogi rowerowej wzdłuż Grunwaldzkiej od Smoluchowskiego do centrum. Dodatkowo w roku 2016 zarezerwowano kwotę 200 tys. zł na projekt tej drogi. Zapis ten znalazł się po wprowadzeniu autopoprawki Prezydenta Jaśkowiaka.

O budowę tej drogi sami staraliśmy się już od dłuższego czasu. Dotychczas jednak ZDM odpowiadał, że nie ma jej w planach. Pomysł tej inwestycji pojawił się 2 lata temu także wśród projektów do budżetu obywatelskiego zgłoszony przez Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. ZDM nie poddał go jednak pod głosowanie. Rok później, czyli w roku 2014, podobny projekt zgłosił Tadeusz Mirski. Tym razem ZDM zredukował pomysł realizacji drogi i zmienił go na stworzenie koncepcji drogi rowerowej. Taki właśnie projekt został poddany pod głosowanie w budżecie obywatelskim i uplasował się on na pierwszym miejscu wśród projektów, które nie będą zrealizowane.

Z rozgłosu, który przy okazji powstał dla projektu, ponownie skorzystaliśmy jako Rada Osiedla. Przed sesją budżetową Rady Miasta wysłaliśmy pismo do Radnych i do Prezydenta Miasta z prośbą o zapisanie środków na koncepcję, projekt lub realizację trasy w bieżącym, 2015 roku wraz ze wskazaniem wielu zalet realizacji tego projektu. Pomysł ten znalazł końcowo uznanie Prezydenta, który wspomniane wcześniej kwoty zapisał w budżecie poprzez wprowadzenie autopoprawki. Z ramienia Rady Osiedla Junikowo odpowiedzialnym za opracowanie oraz przygotowanie projektu był pan Arkadiusz Borkowski, któremu bardzo serdecznie dziękujemy .

Dziękujemy również za odpowiedź i wsparcie tematu Radnym Miejskim: Karolinie Fabiś-Szulc z PO, Klaudii Strzeleckiej z PiS oraz Antoniemu Szczucińskiemu z SLD. Mamy nadzieję, że droga do realizacji tej inwestycji będzie już prosta.

Paweł Rosada

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Budowa ulicy Junikowskiej

Szanowni Państwo,

Z informacji otrzymanej od rzecznika prasowego ZDM, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym wynika, że z przyczyn niezależnych od ZDM uległ zmianie termin zakończenia budowy ul. Junikowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do torów kolejowych i ul. Miśnieńskiej na odcinku od ul. Junikowskiej do Strumienia Junikowskiego. Zakończenie całości prac przewidziano na dzień 14 sierpnia 2014. Po tę informację musieliśmy zwrócić się do ZDM, ponieważ w żaden sposób nie można było jej otrzymać od firmy INTER-TECH, czyli generalnego wykonawcy ulicy Junikowskiej. Wykonawca uznał pewnie, że jest to jego tajemnicą i nie będzie się z nikim dzielił. W tej kwestii napiszemy stosowną rekomendację i opinię do służb miejskich.

Za wszystkie utrudnienia ZDM serdecznie przeprasza .

Projekt parkingu u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Cmentarnej

parkingPrezentujemy projekt budowy parkingu buforowego i zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Cmentarnej. Miło nam poinformować, że uwzględniono nasze uwagi dotyczące zwiększenia ilości stojaków rowerowych oraz stworzenia specjalnych boksów na rowery. Stojaków zaplanowano 30, natomiast boksów 18.

Pełen projekt znajduje się na stronie ZDM pod adresem:
Projekt Parkingu

PEKA – spotkanie z ZTM

PEKA_kartaUprzejmie informujemy, że dnia 15.04 o godzinie 16.30 w szkole przy Małoszyńskiej odbędzie się spotkanie organizowane przez Radę Osiedla Junikowo z Zarządem Transportu Miejskiego w temacie karty i systemu PEKA, który w życie wejdzie dnia 01.07.2014. Na spotkaniu będzie m.in. Dyrektor ZTM, Pan Bogusław Bajoński.

O szczegółach spotkania jak i o samym systemie PEKA będzie informować jeszcze także na naszej stronie.

Przebudowa ulicy Junikowskiej

Szanowni Państwo,
w dniu 17 lutego 2014 odbyło się spotkanie z firmą, która buduje ulice Junikowską. Na spotkaniu byli wykonawca, projektant inspektor nadzoru z ramienia ZDM oraz przedstawiciele Rady Osiedla Junikowo. Spotkanie dotyczyło ustaleniu harmonogramu robót.
Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że budowa ulicy Junikowskiej ma się skończyć 15 maja 2014 roku a plan robót wygląda następująco:
1. w okresie od 15 lutego do 15 marca budowany jest kolektor kanalizacji deszczowej na ulicy Miśnieńskiej na odcinku od ulicy Junikowskiej do Strumienia Junikowskiego oraz równolegle odcinek ulicy Junikowskiej od kościoła do torów kolejowych, oczywiście razem z kolektorem kanalizacji deszczowej.

2. W okresie od 15 marca do końca marca przebudowywane będzie skrzyżowanie ulicy Junikowskiej i Bełchatowskiej oraz zaczęty zostanie odcinek ulicy Junikowskiej od Bełchatowskiej w kierunku Grunwaldzkiej i wtedy wprowadzony już będzie jeden kierunek ruchu. Ruch jednokierunkowy będzie się odbywał w kierunku od Grunwaldzkiej do kościoła.

3. Następny etap to budowa ulicy Junikowskiej od skrzyżowania z Bełchatowską w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. Ten etap będzie najdłuższy bo potrwa od początku marca do 15 maja 2014 roku.

4. Na całym odcinku ulicy Junikowskiej położony zostanie kolektor kanalizacji deszczowej co w końcu położy kres zalewania części naszej ulicy i niektórych działek

Wykonawca obiecał, że na każdym etapie budowy ulicy Junikowskiej będzie ona przejezdna, a dojazdy do każdej posesji będą udostępnione, ponieważ budowlańcy będą się starali zajmować tylko pół ulicy względem jej osi. Oczywiście mogą i na pewno będą występowały chwilowe utrudnienia w postaci zajecia całej jezdni, ale niestety takie technologie wykonywania prac drogowych nie pozwalają na inne rozwiązanie. Oprócz harmonogramu, przedstawiciele Rady Osiedla zgłosili u wykonawcy i projektanta uwagi mieszkańców ulicy Junikowskiej dotyczące ewentualnych zmian polegających na tym aby niektóre odcinki dostosowane były do działających tam zakładów. Chodzi o miejsca parkingowe. Nasze uwagi są w opracowaniu a projektant i inspektor nadzoru obiecali w miarę możliwości oczywiście rozpatrzyć je pozytywnie. Będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu prac budowlanych.

Rada Osiedla Junikowo

Układ linii tramwajowych na Junikowie

WDSC06807 związku z wieloma informacjami medialnymi oraz zapytaniami mieszkańców dotyczących układu linii tramwajowych prosimy o zapoznanie się z poniższym wpisem, który mamy nadzieję, rozwieje wiele Państwa wątpliwości i odpowie na różne pytania.

1. Od początku rozmów na temat układu linii tramwajowych na Junikowie, także w trakcie remontu Ronda Kaponiera oraz Mostu Teatralnego czynimy starania, aby na Junikowo skierować więcej linii tramwajowych. Podobne działania podejmuje także Rada Osiedla Kwiatowe.

2. Układ, gdzie linie 1 oraz 15 jeździły na Junikowo, a linie 6 oraz 13 na Budziszyńską był z góry założony jako tymczasowy, do czasu zakończenie remontu Mostu Teatralnego oraz Kaponiery. Było to spowodowane m.in. czasową zmianą linii 13 w 23, która kursowała rzadziej niż pozostałe i tylko do Gwarnej. Linia nr 15 zapewniała wobec w tym czasie większą częstotliwość kursów do Dworca Junikowo oraz większe możliwości przesiadek czy też celów podróży.

3. Po zakończeniu wspomnianych remontów układ linii tramwajowych wrócił do tego sprzed remontów: 1 i 13 (oraz 6 w weekendy) na Junikowo oraz 6 i 15 na Budziszyńską. Wg. grudniowych informacji, wraz z integracją komunikacji z gminą Dopiewo oraz skierowaniem obecnej linii 719 z Dopiewa na Junikowo zamiast na Ogrody jako linia 729, miało nastąpić przedłużenie trasy linii nr 15, w godzinach szczytu porannego, do Junikowa. Niestety, na początku stycznia, po decyzji gminy Dopiewo zmiany w kursowaniu linii 719/729 przesunięto na styczeń 2015. Tym samym ZTM podjął decyzję, że kursy linii nr 15 na razie nie zostaną wydłużone do Dworca Junikowo.

4. Dodać należy, że decyzje te są uzasadniane głównie dwoma argumentami:
– strona finansowa, przedłużenie linii to są koszty, a na razie finansów na to nie ma (jak wygląda budżet miasta widać chociażby po wrześniowej decyzji redukcji głównego taktu tramwajów z 10 do 12 minut).
– potoki pasażerskie na odcinku Budziszyńska/Junikowo nie wymagają zwiększenia kursów na tej trasie.
Kwestia wygody/niewygody podróży/przesiadek jest niestety wątkiem pobocznym.

5. Na sesji budżetowej Rada Miasta przeznaczyła dodatkowe 8,5mln zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Nie wiadomo jeszcze na co te finanse zostaną przeznaczone. Stale dokładamy starań, aby skierowanie dodatkowej linii na Junikowo miało miejsce wcześniej niż w styczniu 2015 roku.

Zmiana kursowania linii tramwajowych na Junikowo

DSC06798W związku z wieloma zapytaniami od mieszkańców, od paru miesięcy kierowaliśmy pisma do ZTM w temacie zmian w kursowaniu linii tramwajowych na Junikowo, a także w kontekście zwiększenia ilości linii, które do Dworca Junikowo dojeżdżają. Podobne starania czyniła w tym samym czasie Rada Osiedla Kwiatowe. Zarazem zaznaczamy, że od początku obecny układ linii (1 i 15 na Junikowo) był tymczasowy, na czas remontów. Cieszymy się, że możemy przekazać obecnie pozytywne wieści:

1) Od połowa stycznia, a więc od momentu gdy tramwaje wrócą na Kaponierę w relacji północ – południe (ul. Roosvelta) na Junikowo pojadą linie 1 oraz 13 (czyli tak jak przed remontami).

2) Linia nr 6, łącząca cmentarz Junikowski i na Miłostowie będzie na Dworzec Junikowo dojeżdżać w soboty i święta w godzinach 9.00 – 17.00.

3) Od 1 lutego 2014, gdy na Junikowo zostanie skierowana linia nr 729  z Dopiewa (obecna 719 kursująca na Ogrody), do Dworca Junikowo, w porannym szczycie, będzie kursować także linia nr 15.

Dodać należy, że ZTM nie wyklucza kolejnych wzmocnień w kursach na Junikowo. Optymistycznie na tą deklarację można patrzeć szczególnie w sytuacji, gdy dzisiaj została przyjęta poprawka do budżetu na 2014 rok, przeznaczająca dodatkowo ponad 8 mln zł. na kursy MPK.