II etap konsultacji społecznych w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej – część A w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

Gabinet Prezydenta  Urządu Miasta Poznania  i Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu  zapraszana  na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej – część A w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w czwartek, 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Auli 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego na ul. Małoszyńskiej 38 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 19 kwietnia do 10 maja 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu  po spotkaniu w dniu 19 kwietnia  można przesyłać:

– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Zarząd Osiedla Junikowo

 

 

Pojemniki na odpady BIO

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wywozu i segregacji odpadów Bio przekazujemy krótką informację z GOAP dotyczącą zakupu pojemnika i wywozu odpadów Bio. Prawdopodobnie duża część pytań dotyczy wywozu odpadów tzw. zielonych które do tej pory odbierane były w brązowych workach. Od 2018 roku brązowych worków już nie będzie. Odpady zielone ładujemy do brązowego pojemnika Bio. Na wszystkei zapytania znajdziecie państwo odpowiedź w  ulotce informacyjnej.

Zarząd Osiedla Junikowo