II Etap konsultacji społecznych „Junikowo – Północ”

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Junikowo – Północ” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 17.00  w Gimnazjum Nr 58, ul. Małoszyńska 38 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:

Dorota Goranowska-Buryan, tel. 61/8455 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:

Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=64853&lang=pl&id=158141

Relacja z Akademii Bezpiecznej Kobiety

W dniu 21 marca 2014 r. policjanci z Referatu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z KP Poznań Grunwald w Poznaniu przy ul. Newtona 2 w budynku Gimnazjum nr 54 zorganizowali zajęcia w ramach programu prewencyjnego Akademia Bezpiecznej Kobiety. Założeniami programu jest edukacja oraz zdobycie umiejętności, mających na celu wzrost bezpieczeństwa osobistego i zapobieganie przestępczości wobec kobiet. W ramach zajęć przeprowadzono prelekcję na temat zagrożeń takich jak: kradzieże kieszonkowe, oszustwa, środki psychoaktywne, napady rabunkowe i sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Po części teoretycznej przeprowadzono również zajęcia praktyczne w zakresie samoobrony prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. Na zakończenie zajęć wszystkie uczestniczki otrzymały certyfikaty. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem przez osoby biorące w nich udział.

st. sierż. Mariusz Fabisiak
Wydział Prewencji
KP Poznań – Grunwald