Wnioski do wywołanych planów.

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym odbyły się konsultacje społeczne dotyczące trzech wywołanych planów miejscowych. Na spotkanie z przedstawicielami MPU przyszło kilkadziesiąt osób : mieszkańców Osiedla Junikowo ,przedstawicieli niektórych zakładów oraz właściciele działek sąsiadujących  z terenami objętych  planem. Oprócz  dyskusji, która już się odbyła z przedstawionymi projektami planami można się zapoznać na stronie www.mpu.pl   i w terminie od dzisiaj czyli 23 września 2016 do 14 października 2016 można składać swoje uwagi dotyczące tych projektów planów.

(po wejściu na stronę www.mpu.pl  wciskamy 1.Przegląd planów następnie wciskamy 2.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Opracowaniu i znajdujemy nasze trzy plany oznaczone Jc , Je oraz JM)

Zarząd Osiedla Junikowo