Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo ,
przypominamy, że z dniem 10 listopada 2016 r. kończy się możliwość złożenia uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO-POŁUDNIE”. Dodatkowe spotkanie informacyjne z mieszkańcami Rada Osiedla Junikowo odbyła w dniu 26 października 2016.Zainteresowanym pozostaje tylko w wyznaczonym terminie złożyć w odpowiedniej formie (patrz załącznik) uwagę do planu.
Mieszkańców części północnej naszego osiedla informujemy, że ostatnie spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie projekt planu „JUNIKOWO-PÓŁNOC” planujemy odbyć w dniu 17 listopada 2016  o godz.17.00  w auli budynku Gimnazjum nr 58 w Poznaniu. Na spotkanie serdecznie zapraszamy i informujemy że do tego projektu planu miejscowego uwagi składamy do dnia 1 grudnia 2016 r. Wzór uwagi w załączeniu. Oczywiście w przypadku planu części północnej wpisujemy „JUNIKOWO-PÓŁNOC”

Zarząd Osiedla Junikowo

Wzór uwagi do projektu planu miejscowego:

file-page1