Będzie droga rowerowa z Junikowa do centrum!

Pod koniec stycznia Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2015. W budżecie tym znalazło się 70 tys. zł na koncepcję drogi rowerowej wzdłuż Grunwaldzkiej od Smoluchowskiego do centrum. Dodatkowo w roku 2016 zarezerwowano kwotę 200 tys. zł na projekt tej drogi. Zapis ten znalazł się po wprowadzeniu autopoprawki Prezydenta Jaśkowiaka.

O budowę tej drogi sami staraliśmy się już od dłuższego czasu. Dotychczas jednak ZDM odpowiadał, że nie ma jej w planach. Pomysł tej inwestycji pojawił się 2 lata temu także wśród projektów do budżetu obywatelskiego zgłoszony przez Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. ZDM nie poddał go jednak pod głosowanie. Rok później, czyli w roku 2014, podobny projekt zgłosił Tadeusz Mirski. Tym razem ZDM zredukował pomysł realizacji drogi i zmienił go na stworzenie koncepcji drogi rowerowej. Taki właśnie projekt został poddany pod głosowanie w budżecie obywatelskim i uplasował się on na pierwszym miejscu wśród projektów, które nie będą zrealizowane.

Z rozgłosu, który przy okazji powstał dla projektu, ponownie skorzystaliśmy jako Rada Osiedla. Przed sesją budżetową Rady Miasta wysłaliśmy pismo do Radnych i do Prezydenta Miasta z prośbą o zapisanie środków na koncepcję, projekt lub realizację trasy w bieżącym, 2015 roku wraz ze wskazaniem wielu zalet realizacji tego projektu. Pomysł ten znalazł końcowo uznanie Prezydenta, który wspomniane wcześniej kwoty zapisał w budżecie poprzez wprowadzenie autopoprawki. Z ramienia Rady Osiedla Junikowo odpowiedzialnym za opracowanie oraz przygotowanie projektu był pan Arkadiusz Borkowski, któremu bardzo serdecznie dziękujemy .

Dziękujemy również za odpowiedź i wsparcie tematu Radnym Miejskim: Karolinie Fabiś-Szulc z PO, Klaudii Strzeleckiej z PiS oraz Antoniemu Szczucińskiemu z SLD. Mamy nadzieję, że droga do realizacji tej inwestycji będzie już prosta.

Paweł Rosada

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Bezpieczne Ferie 2015

Nadchodzi okres zimowego wypoczynku. To czas zabaw, które nie zawsze kończą się szczęśliwie. Starajmy się więc pamiętać o bezpieczeństwie własnym, kolegów i rodziny. Zwróćmy uwagę na zagrożenia, z którymi w tym okresie możemy się spotkać. Dlatego Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Grunwald przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
– unikajmy zabaw na lodzie, na zbiornikach wodnych: jeziorach, stawach i basenach przeciwpożarowych. Lód często jest tam cienki i grozi załamaniem, co może się skończyć zatonięciem przebywających na nim osób. Korzystajmy z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych lodowisk.
– wyjeżdżając na ferie nie zapominajmy o zabezpieczeniu własnych dóbr w miejscu zamieszkania. Przestępcy uaktywniają się wiedząc, że domownicy wyjechali. Skorzystajmy więc z tzw. nadzoru sąsiedzkiego, co może uchronić nas od przykrej niespodzianki w postaci włamania do mieszkania.
– afiszowanie się w miejscach publicznych pieniędzmi, drogocennymi przedmiotami oraz nierozważne zawiązywanie nowych znajomości, może potencjalnie zwiększyć prawdopodobieństwo przestępstwa na naszą szkodę. Zwracajmy więc uwagę, czy nikt nas nie obserwuje, nie idzie za nami.

Unikajmy miejsc nieoświetlonych, przechodnich bram i zarośli. W porze wieczorowo – nocnej nigdy nie wracajmy do domu samotnie. Pamiętajmy, że nasze życie i zdrowie jest najważniejsze więc gdy staniemy się już ofiarą przestępstwa starajmy się zapamiętać, jak wyglądali sprawcy, jak się do siebie zwracali i w którym kierunku się oddalili. Niezwłocznie też powiadomcie Policję pod nr tel. 112 lub 997. Szybka reakcja może pomóc policjantom w zatrzymaniu sprawców i odzyskaniu utraconego mienia.

st.sierż. Ewelina Błażejak – Trafna