Wybory do Rad Osiedli 2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania  Nr 995/2018/P  z dnia  27 grudnia 2018 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli  informujemy, że w dniu 24 marca 2019  zostaną przeprowadzone wybory do Rad osiedli na terenie Miasta Poznania w tym również na Osiedlu Junikowo. Zanim dojdzie do wyborów muszą nastąpić zgłoszenia kandydatów na członka Rady Osiedla. Oprócz kandydatów na członka Rady Osiedla  zachęcamy do uczestniczenia w pracach obwodowych komisji wyborczych. Przypominamy, że w przypadku kandydowania do Rady Osiedla można brać w udział w pracach komisji na innym osiedlu niż to, do którego się kandyduje. Szczegółowe informacje w  szczególności o terminach zgłoszeń w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania. W przypadku  dodatkowych pytań  lub też chęci otrzymania formularzy do poszczególnych zgłoszeń prosimy o kontakt mailowy  pod adresem :   Osiedle_Junikowo@um.poznan.pl ,  junikowo@wp.pl    lub też  pod wskazanymi w obwieszczeniu kontaktami.

Zarząd Osiedla Junikowo