Projekt nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dziewińskiej.

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy taki oto projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dziewińska /Srebrna/Kamiennogórska ,który został już zatwierdzony . Szkoda tylko że nas nie poproszono o zdanie w tej kwestii podczas jego opracowania. Otrzymaliśmy go i dowiedzieliśmy się o tym przypadkowo prosząc w UMP w Biurze Koordynacji Projektów o informacje co się dzieje z naszymi prośbami o wybudowanie progów zwalniających na ul.Kamiennogórskiej i na ul.Perzyckiej. Progi zostały wpisane w plan budżetowy 2021 i są przewidziane do wybudowania jeszcze w tym roku. Skoro już wiemy o tym projekcie zwróciliśmy się do Biura Koordynacji z pytaniem czy mamy się na ten temat wypowiedzieć w formie opinii czy zostaliśmy tylko poinformowani …..? A co Państwo sądzicie o tym projekcie ? Czy w Waszej ocenie będzie bezpieczniej ? O ewentualnie uwagi prosimy na adres junikowo@wp.pl lub na Facebooku. Z informacji otrzymanej z Biura Koordynacji wynika również , że projekt zostanie wdrożony do końca 2022 roku.

Zarząd Osiedla Junikowo

Poznański Budżet Obtwatelski 2022

Szanowni Państwo,

Już po raz dziesiąty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) mieszkańcy Poznania wspólnie mogą decydować o tym, na co zostanie przeznaczona część budżetu miejskiego. Tegoroczna pula do wydania to 22 mln zł. Etap składania projektów odbył się w maju. Teraz nadszedł czas na wybór przez mieszkańców najlepszych pomysłów!

Głosowanie w PBO22 potrwa od 1 do 22 października (do godz. 12:00 w południe). Podczas głosowania możesz oddać maksymalnie dwa głosy na projekty ogólnomiejskie (w tym jeden w ramach Zielonego Budżetu) oraz maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe. Głosować może każdy mieszkaniec Poznania. Pamiętaj, że głosowanie jest jednokrotne.

Ważne! W tegorocznej edycji podczas głosowania należy zweryfikować swój głos za pomocą kodu SMS.

Dla nas Junikowian najbliższe są projekty rejonowe .Po wybraniu nr 11 – Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica pojawiają się projekty z naszego rejonu.

Pamiętajmy o ilości oddawanych głosów. Maksymalne dwa głosy na projekty ogólnomiejskie oraz

dwa głosy na projekty rejonowe

www.pbo22.um.poznan.pl

Głosowanie tylko do 22 października

Rada Osiedla Junikowo

Niemoc i „moc” urzędnicza.

Jesienią 2020 roku zgłosiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich jako administratora terenu szkodę polegającą na zniszczeniu przez prywatnego inwestora chodnika na ul. Bełchatowskiej. Stan pokazany na zdjęciu. Rozumiemy, że osoba budująca dom musi dowieźć materiały budowlane, ale na bieżąco zobowiązana powinna być do usuwania powstałych szkód. Chodnik na ul. Bełchatowskiej budowany był z pieniędzy mieszkańców Osiedla Junikowo. Mają oni zatem prawo do roszczenia wobec inwestora. Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich, aby ten wyegzekwował naprawę. Ponadto powiadomiona została Straż Miejska. Niestety jedni i drudzy twierdzą, że nie posiadają instrumentów zmuszających inwestora do naprawy. Zniszczone zostało mienie miejskie. Miasto więc powinno dążyć do naprawy swojej własności. Chodnik na odcinku co najmniej kilku metrów nie nadaje się do użytkowania, szczególnie przez osoby starsze czy na wózkach inwalidzkich. Miasto rozkłada bezradnie ręce. Zatem do kogo się zwrócić? Dziwi fakt, a wręcz oburza, że zniszczenie mienia, czyli przestępstwo, zła wola inwestora mają pozostać bezkarne. Nie zgadzamy się z tym i nie posiadamy równocześnie żadnych argumentów na zadawane nam przez mieszkańców w tej sprawie pytania.

Chodnik na ulicy Bełchatowskiej

Jednocześnie te same władze znajdują czas na utrudnianie mieszkańcom życia. Bez konsultacji, bez opinii, nie wiadomo na czyj wniosek, wkopuje się w Poznaniu słupki ograniczające już nie tylko ruch samochodowy ale może też swobody obywatelskie. Typowym przykładem paranoi urzędniczej i rozrzutności finansowej jest wkopanie w ostatnim tygodniu słupków uniemożliwiających wjazd samochodem na bardzo szeroki chodnik ulicy Grunwaldzkiej przy skrzyżowaniu z ulicą Malwową. Miejsce, które dzisiaj jest zagrodzone słupkami, służyło wyłącznie zatrzymaniu się na kilka minut przed kilkoma znajdującymi się tam punktami handlowymi. Parkujące krótko samochody w niczym nie kolidowały w ruchu pieszych i zawsze szybko opuszczały te miejsca. Zawsze pozostawiano przepisową przestrzeń dla przechodzących tamtędy osób. Osoba lub „ciało” , które postanowiło wkopać te słupki w ocenie mieszkańców kierowało się wyjątkową złośliwością i upodobaniem do uprzykrzaniu ludziom życia. Z drugiej strony od co najmniej roku prosimy o zmianę oznaczenia dla parkujących samochodów na ulicy Kamiennogórskiej i nie możemy się tego doprosić bo ponoć po kolei Wydziały muszą to zatwierdzić. Kto zatem zatwierdza wkopane słupków. Bez konsultacji bez opiniowania…. Całkowicie nie rozumiemy tych działań z wkopaniem słupków a w przypadku ul.Kamiennogórskiej braku działań. Od 1989 roku żyjemy w Polsce demokratycznej. To, co wyprawiają niektórzy urzędnicy wydziałów miejskich, jak nic przywodzi na myśl czasy komuny, kiedy to władza wiedziała co dla człowieka jest najlepsze. Niektórzy starsi obywatele miasta twierdzą, że nie jednemu urzędnikowi trzeba byłoby odkręcić postsowiecki łeb i w jego miejsce wkręcić nowy. Niektóra „moc” urzędnicza panująca w Poznaniu zmierza w niedobrą stronę.

Wkopane słupki na ulicy Grunwaldzkiej

Radni Osiedla Junikowo