Junikowska 4 cd…

Na poniedziałkowej (23.01.2023) sesji Rady Osiedla Junikowo pojawiła się pani, która przedstawiła się jako inwestor inwestycji na ulicy Junikowskiej 4 .Przypomnijmy ,że inwestycja ta wzbudza wiele kontrowersji nie tylko wśród radnych ale przede wszystkim wśród okolicznych mieszkańców ,którzy w ilości prawie 90 osób podpisali się pod protestem wysłanym do Prezydenta Miasta Poznania. Na początku spotkania Pani miała pretensje do radnych o to, że może w niezbyt przychylny sposób opisano wcześniej tą budowę a chodzi konkretnie o budowę i uruchomienie przedszkola i żłobka pod tym adresem. Podczas rozmowy, myślimy że konstruktywnej, wyjaśniliśmy pani, że nam przedszkole nie przeszkadza a jedynie próba uruchomienia go na terenie całego budynku. Przypomnijmy, że obowiązuje tam plam miejscowy który precyzyjnie określa możliwości prowadzenia tam usług. Pani inwestor publicznie oświadczyła, że istotnie chce tam uruchomić przedszkole i żłobek ale tylko na parterze a piętro przeznaczy na mieszkanie. Ilość dzieci jak zapewnia pani inwestor to 60. Jeśli by tak było to samo przedszkole w tym miejscu i przy wykorzystaniu określonego w planie miejscowym procentu usług ani radnym ani pewnie mieszkańcom przeszkadzać nie powinno. Natomiast na pewno w przypadku uruchomienia przedszkola z ilością 60 dzieci kolizją i wielką przeszkodą byłoby całkowite blokowanie ulicy przez samochody, które przywożą i odbierają dzieci z przedszkola. Organizacja ruchu dla dwukierunkowej ulicy Junikowskiej w rejonie posesji nr 4 umożliwia parkowanie równoległe na chodniku po jednej stronie ulicy z ograniczeniami parkowania wynikającymi z przepisów ogólnych. Jeśli by nastąpiło a tak być może przy kilkudziesięciu samochodach notoryczne blokowanie pasa ruchu spowoduje to interwencję a mieszkańcy i radni osiedla na pewno wtedy będą wnioskować o całkowity nie tylko zakaz parkowania ale i zatrzymywania na tym odcinku. Parkowanie na chodniku po stronie przedszkola ma ograniczoną ilość miejsc a w momencie wybudowania barierek , które powinny być przy przedszkolu, które uniemożliwiają dziecku bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię dodatkowo pozbawi kilku miejsc chwilowego parkowania. Na blokadę ulicy ani radni osiedla ani mieszkańcy na pewno się nie zgodzą. Mamy nadzieję , że wyjaśniliśmy sobie ewentualne problemy z tą inwestycją. Pani inwestor zapewniła, że rozejrzy się za parkingiem aby ten problem rozwiązać.

Zarząd Osiedla Junikowo

Projekt Studium.

Szanowni Państwo,

Miejska Pracownia Urbanistyczna informuje, że do dnia 27 stycznia 2023 przyjmuje uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ostatnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zostało uchwalone w dniu 23.09.2014. Cały proces od przystąpienia do sporządzania nowego Studium znajdziecie Państwo na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.pl . Uwagi do projektu można składać do całego terenu objętego Studium. Zapisy Studium mogą dotyczyć każdego z nas. Nieraz spotykaliśmy się z sytuacjami, w których ktoś nie zgadzał się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a to właśnie powstające Studium jest dla późniejszego uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego głównym wyznacznikiem. Pamiętać tylko należy aby nie przekroczyć terminu. Najlepiej też aby złożyć to w określonej formie. Uwagi składamy do MPU lub do Prezydenta Miasta Poznania .Wzorów uwag do Studium, znajdziemy pełno w internecie.

Zarząd Osiedla Junikowo

Oznaczenie porządkowe posesji.

Z informacji uzyskanych  od naszej  „dzielnicowej” Straży Miejskiej w Poznaniu dowiadujemy się, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola oznaczeń posesji. Na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu  czytamy:

„Oznaczenie posesji numerem porządkowym jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze lub dozorcy. W Polsce pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem pochodzi z 24 października 1934 roku. Jedna z osób wskazana przez ustawodawcę, musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. W praktyce nie zawsze jest to tabliczka. Numer porządkowy można uwidocznić np. przez wymalowanie go na elewacji budynku. Ważnym jest, ażeby spełnić warunek dobrej widoczności. Jeszcze do niedawna numerek ten musiał być oświetlony. Obecnie ustawodawca z takiego wymogu zrezygnował jednak dodał obowiązek umieszczania pod numerem nazwy ulicy lub placu, przy którym nieruchomość się znajduje”

Mieszkańcom Junikowa polecamy uwadze ten komunikat i przygotowanie takiego numeru jeśli posesja tej pory nie jest oznaczona. Z tego co wiemy raczej pouczeń mnie będzie więc wydaje nam się, że ewentualną kwotę mandatu lepiej od razy przeznaczyć na przygotowanie tego numeru.

Zarząd Osiedla Junikowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje

o możliwościach serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl o nazwie e-Urząd Skarbowy.

Co to jest e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Jakie sprawy można załatwić przez urząd skarbowy online?

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in.:

 • skorzystać z usługi Twój e-PIT, a zatem złożyć zeznanie roczne PIT;
 • uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie w PIT i VAT;
 • pobrać zaświadczenia, np. o dochodach, o niezaleganiu w podatkach – bezpłatnie, bez uiszczania opłaty skarbowej; automatycznie, nawet w ciągu kilku sekund;
 • przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdzenie nadpłaty;
 • zaktualizować swoje dane, np. adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
 • uzyskać informacje o mandatach i jednocześnie je opłacić, podobnie jak i podatki;
 • sprawdzić numer swojego mikrorachunku;
 • skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT;
 • zarejestrować się do systemu e-TOLL, służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne;
 • złożyć pisma i wnioski w imieniu swojego mocodawcy, jeśli jesteś pełnomocnikiem ogólnym;
 • wysyłać i odbierać korespondencję – aby korzystać z e-doręczeń klient musi wyrazić zgodę na e-komunikację w systemie;
 • otrzymać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1); historię złożonych deklaracji.

Jakie korzyści otrzymuje podatnik oraz pracownicy urzędów skarbowych dzięki e-US?

Przeniesienie większości usług do e-Urzędu Skarbowego:

 • zmniejszy liczbę klientów osobiście odwiedzających urzędy;
 • zmniejszy liczbę wniosków o wydanie zaświadczenia, które dzisiaj wymagają „ręcznej” obsługi przez pracowników;
 • przyspieszy obieg dokumentów;
 • ograniczy koszty związane z wysyłką korespondencji.

Nasz klient z kolei, bez konieczności wychodzenia z domu:

 • otrzyma narzędzia, dzięki którym w prosty i szybki sposób załatwi sprawę;
 • otrzyma dostęp do wysłanych i otrzymanych pism oraz złożonych deklaracji;
 • nie będzie musiał płacić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenia wydawane na wniosek złożony w eUS, nie podlegają opłacie skarbowej!

W jaki sposób można zacząć korzystać z e-Urzędu Skarbowego?

Przede wszystkim należy się zalogować do usługi, a jest to możliwe z wykorzystaniem:

 1. Profilu zaufanego, e-dowodu i bankowości elektronicznej.
 2. Aplikacji m-Obywatel.
 3. Podania danych autoryzujących – NIP lub PESEL i kwoty przychodu.

Wszystkie linki do logowania znajdują się w jednym miejscu na stronie
https://www.podatki.gov.pl/

Przydatne linki:

Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach:
https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/e-us-uslugi/

E-zaświadczenia:
https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-bez-wizyty-w-urzedzie-skarbowym

Pełnomocnictwa i e-usługi dla pełnomocników:
https://www.gov.pl/web/kas/nowe-uslugi-w-eurzedzie-skarbowym

Elektroniczne doręczenia w e-US:
https://www.gov.pl/web/kas/nowe-uslugi-w-e-urzedzie-skarbowym

Junikowska 4 …cd

Na stronie inwestora, który pod wyżej wymienionym adresem próbuje uruchomić obiekt niezgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania czytamy, że :

„ Żłobek i przedszkole na ul. Junikowskiej 4 otwarte jest w godzinach: 07.00 –17.00, co nie koliduje z obowiązkami zawodowymi rodziców. Obecnie placówka przechodzi gruntowną modernizację, aby przestrzeń była bardziej przyjazna i odpowiednia na przyjęcie wszystkich dzieci. Rekrutacja i prace trwają równolegle „

Informacja ta mija się z prawdą, ponieważ pod tym adresem na razie nie działa żadne przedszkole i żłobek i jest mało prawdopodobne, aby w tym miejscu mogło tu działać. Może ta błędna informacja jest zamieszczona po to, aby ktoś myślał, że tam coś już funkcjonuje, że zostało oddane do użytkowania a teraz tylko zmienia się sposób użytkowania obiektu. Na wszelki wypadek przypominamy, że zmiana sposobu użytkowania też musi być zgodna z zapisami MPZP.

Nie było by problemu, gdyby prawdopodobnie  ktoś komuś czegoś nie obiecał , że mu „załatwi”. Tzw. załatwianie – czytaj – omijanie albo często naruszanie, czy jak widzimy nawet  próba bardzo rażącego naruszanie prawa, stają się „normą”.

Naciąganie niektórych parametrów czy funkcji  budynków, lub podziału działek, jak było w przypadku jednego z placów naszego osiedla,  jest niestety dość często spotykane. Jak już pisaliśmy  w artykule w dniu 11 września 2022 (poniżej)  proces powstawania planów miejscowych zagospodarowania jest dość długi, ponieważ ważnym jego elementem jest udział  społeczny, który jak  widać  w przypadku planowanej inwestycji całkowicie jest ignorowany. Ignorowany jest nie tylko przez inwestora lecz również niektóre jednostki powołane właśnie do tego, aby ład przestrzenny i urbanistyczny  wcześniej uchwalony przestrzegać, bo przecież  nie potrzeba chyba nikomu tłumaczyć (tym bardziej wyspecjalizowanym jednostkom) , że w tym miejscu przedszkole i żłobek funkcjonować nie mogą  i ewentualne przymiarki inwestora na etapie projektu i innych przygotowań powinny zostać wcześniej wyeliminowane.

Skoro już powstał plan to musimy się  trzymać jego  zapisów. Nie wiemy, co kto komu obiecał w tej sprawie ale układanka musi być dość długa. Bo to nie jest tylko oddanie budynku do użytkowania. Potrzebne też są pozytywne opinie Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Ani jednego ani drugiego w normalny sposób inwestor nie jest w stanie przejść -no chyba że na czas odbioru zamuruje niektóre okna sąsiednich budynków lub przymknie oczy na niektóre wysokości etc…a wspomniane instytucje nie sprawdzą czy ten obiekt w tym miejscu może powstać.

Jeśli jednak  byłyby jakiekolwiek próby legalizacji tego obiektu z funkcją przedszkola i żłobka pod tym adresem, inwestor musi być przygotowany na to, że niestety ale  będziemy się od tego odwoływali  do instancji wyższych.  Dodatkowo zwrócimy się do Prezydenta Miasta Poznania oraz Rady Miasta Poznania z wnioskiem o wstrzymanie wszystkich wywołanych Planów Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego z powodu nieprzestrzegania   już uchwalonych MPZP. Niepotrzebne wydawanie pieniędzy na ich opracowanie, zaangażowanie społeczne mieszkańców     i instytucji, prace różnych komisji oraz Rady Miasta Poznania która je uchwala , skoro sprowadza się do tego, że inwestor mimo  szczegółowych zapisów  MPZP robi (niestety z pomocą niektórych urzędów) co chce.

Zarząd Osiedla Junikowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje

Wielkopolski 1% – OPP otrzymały od Wielkopolan 104 mln zł

 • Ponad 1 mld zł trafił w tym roku do Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w ramach 1% podatku przekazanego przez podatników w rozliczeniu PIT.
 • To o 141,6 mln zł więcej niż rok temu.
 • Prawie 10% wpłat pochodzi od podatników z Wielkopolski, którzy przekazali w tym roku na rzecz OPP 104,3 mln zł.

Wielkopolskie – zaraz po mazowieckim i śląskim – to jedno z najbardziej hojnych województw pod względem 1% podatku. Aż 1/10 wszystkich wpłat pochodziła od mieszkańców naszego regionu. Średnia kwota podatku przekazywana przez Wielkopolan to 68 zł.

Z roku na rok przybywa Wielkopolan, którzy decydują się na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz OPP. W tym roku to w sumie 1 mln 540 tys. podatników, czyli o 62 tys. więcej niż podczas ubiegłorocznej akcji rozliczeń PIT. W całej Polsce przekazano w tym roku w ramach 1% podatku rekordową kwotę 1 mld 114 mln zł – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. – Z tego aż 104,3 mln zł trafiło do organizacji pożytku publicznego od podatników z Wielkopolski. To o ponad 10 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Mieszkańcy Poznania dzielnicy Grunwald przekazali w tym roku na rzecz OPP 5.457.755,37 zł.

Możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego istnieje od 2003 roku i cieszy się nieustannie rosnącą popularnością. W Wielkopolsce, na przestrzeni ostatnich 10 lat, roczna kwota przekazywana w ten sposób na OPP wzrosła o 260% (w ostatnim rozliczeniu PIT przekazaliśmy o 64,18 mln zł więcej niż w rozliczeniu za rok 2011). Przez 19 lat w ramach 1% Wielkopolanie przekazali organizacjom pożytku publicznego ponad 872 mln zł.