Uwagi do projektu planu miejscowego. Tylko do 23 sierpnia 2019.

Szanowni Państwo ,

przypominamy zainteresowanym aby do 23 sierpnia 2019 roku zgłaszać swoje uwagi do projektu planu miejscowego Jma.

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu  wyłożył po raz drugi do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  ulic Wieruszowska , Miśnienska , Żmigrodzka- część A w Poznaniu. Oznaczenia planu Jma (poniżaj sposób odszukania planu na stronach MPU).                                    Drugie wyłożenie było potrzebne ponieważ w stosunku do jednego z obszarów nastąpiły  dość istotne zmiany. Chodziło o umiejscowienie na jednej z działek stacji benzynowej ( a właściwie takich zapisów aby taka stacja mogła powstać) . Ze względu na to, że  okoliczni mieszkańcy ,  właściciele sąsiednich działek  w końcu Rada Osiedla i inne organizacje społeczne napisały wnioski o to aby zakazać w tym miejscu lokalizacji stacji benzynowej  a mimo wszystko te uwagi odrzucono i  uwzględniono tylko uwagę inwestora dotycząca właśnie jej lokalizacji. Z tym zapisem  nie mogliśmy się zgodzić i w związku z tym jest kolejne wyłożenie. Prawdopodobnie będzie kolejne ale o tym zadecyduje już Prezydent Miasta. Uwagi należy składać do Prezydenta  Miasta Poznania  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Za Bramką 1  ,61-842 Poznań.

Aby zapoznać  się z projektem planu :

  1. wchodzimy na stronę   www.mpu.pl
  2. klikamy zakładkę  ” przegląd planów”
  3. następnie klikamy zakładkę ” Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu”
  4. odnajdujemy swój plan  ( w tym przypadku Jma)

Zarząd Osiedla Junikowo