Konsultacje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Junikowo Południe”

II etap konsultacji społecznych
dotyczących projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
” JUNIKOWO POŁUDNIE ”
w PoznaniuSpotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w środę, 25 marca 2015 r. o godzinie 17.00 w Liceum Plastycznym przy ul. Junikowskiej 35 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane

ODDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO
Biura Prezydenta
Urząd Miasta PoznaniaKontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna:
Marcin Siwek, tel. 61/845 50 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania,
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/konsultujemy.

Szanowni Państwo przedstawiamy kandydatów na radnych
Osiedla Junikowo – kadencja 2015-2019
Okręg I-Junikowo

Lp. Nazwisko i imiona wiek zawód lub wykształcenie
1. BORKOWSKI Arkadiusz Jan 25 mgr inż. budownictwa
2. DRZAZGA Hubert Łukasz 35 prawnik
3. DWORNIK Elżbieta Urszula 62 technolog żywienia
4. FALKIEWICZ Tomasz Mirosław 49 złotnik
5. GRZESZKOWIAK Krzysztof 25 polityk społeczny
6. HECHT Monika 39 handlowiec
7. JARCZASZYK Adam 54 inż. budownictwa
8. JARZĘBSKI Andrzej Marek 60 inż. melioracji
9. JENEK Hanna Maria 58 zootechnik
10. KAISER Kazimierz 68 spawacz – ślusarz
11. KAŁĄŻNY Marek 55 lekarz stomatolog
12. KOSTAŃSKI Janusz Bolesław 76 cukiernik
13. KOZŁOWSKA Paulina Marta Anna 62 mgr inż. budownictwa
14. MENKE Ryszard Marian 56 średnie
15. MICHALCZYK Izabela 39 mgr ekonomii
16. MISIAK Wanda Maria 58 inż. ogrodnik
17. MUSIAŁ Zenon Franciszek 62 mgr inżynier
18. PAWLEWSKI Paweł 57 nauczyciel akademicki
19. PIWNICKA Daria Anna 28 inż. ogrodnictwa
20. RATAJCZAK – ZIÓŁKOWSKA Katarzyna 33 mgr politologii
21. RODZIEJCZAK Wojciech 57 geograf
22. ROSADA Paweł 53 wyższe ekonomiczne
23. SCHNEIDER Radosław Jan 42 urzędnik
24. SMÓLSKI Janusz 66 mgr inż. budownictwa
25. SOSIŃSKA Dorota Anna 58 technik budowlany
26. STRZELECKI Paweł Norbert 31 radca prawny
27. SZIŁAJTIS – OBIEGŁO Rita Mirosława 57 mgr farmacji
28. TRITT Szymon Antoni 34 artysta – muzyk
29. WROCIŃSKA Joanna Maria 18 uczennica