śp. Janusz Kostański

Szanowni Państwo,

z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 1 lipca 2020 roku  zmarł nasz kolega i radny osiedlowy pan Janusz Kostański. Miał 81 lat. Janusz Kostański radnym Rady Osiedla Junikowo był od samego jej początku. Zawsze aktywy i zaangażowany w sprawy osiedla Junikowo. Będzie nam go bardzo brakowało. Informujemy zainteresowanych , że pogrzeb odbędzie  się w poniedziałek  6 lipca 2020 roku o godz. 13.10 na cmentarzu junikowskim.

Rodzinie  wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża , Ojca i Dziadka  składają członkowie Rady Osiedla Junikowo.

Zarząd Osiedla Junikowo 

Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Szanowni Państwo ,

5 maja 2020 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 24 czerwca odbyły się konsultację (video)  z przedstawicielami Rad Osiedli . Podczas tej video-konferencji prawie wszyscy wskazywali na bardzo krótki okres zgłaszania wniosków do I etapu projektu Studium. O wyniku tych starań oczywiście poinformujemy Państwa. Do tego czasu obowiązuje termin 31 lipca jako ostateczny do przesłania ewentualnych wniosków. Przypominamy, że Studium z 2014 roku jeszcze obowiązuje i można się  z nim zapoznać na stronie  www.mpu.pl  w zakładce Studium. Przesyłamy Państwu , krótka informację na temat składania wniosków.  Szczegółowo z projektem można się zapoznać na stronach miasta-  www.poznan.pl/mim/konsultujemy/inne,p,38117,38125.html. Prosimy Państwa o zapoznanie się z materiałami i zgłaszanie  wniosków. Przygotowywany dokument jest bardzo ważny ponieważ na kilka lub kilkanaście kolejnych lat  będzie dokumentem , w  którym zawarte będą  założenia urbanistyczne i przestrzenne dla nowo powstałych Planów Zagospodarowania a już istniejące można będzie poprawiać.

Zarząd Osiedla Junikowo