Junikowska 4 cd…

Na poniedziałkowej (23.01.2023) sesji Rady Osiedla Junikowo pojawiła się pani, która przedstawiła się jako inwestor inwestycji na ulicy Junikowskiej 4 .Przypomnijmy ,że inwestycja ta wzbudza wiele kontrowersji nie tylko wśród radnych ale przede wszystkim wśród okolicznych mieszkańców ,którzy w ilości prawie 90 osób podpisali się pod protestem wysłanym do Prezydenta Miasta Poznania. Na początku spotkania Pani miała pretensje do radnych o to, że może w niezbyt przychylny sposób opisano wcześniej tą budowę a chodzi konkretnie o budowę i uruchomienie przedszkola i żłobka pod tym adresem. Podczas rozmowy, myślimy że konstruktywnej, wyjaśniliśmy pani, że nam przedszkole nie przeszkadza a jedynie próba uruchomienia go na terenie całego budynku. Przypomnijmy, że obowiązuje tam plam miejscowy który precyzyjnie określa możliwości prowadzenia tam usług. Pani inwestor publicznie oświadczyła, że istotnie chce tam uruchomić przedszkole i żłobek ale tylko na parterze a piętro przeznaczy na mieszkanie. Ilość dzieci jak zapewnia pani inwestor to 60. Jeśli by tak było to samo przedszkole w tym miejscu i przy wykorzystaniu określonego w planie miejscowym procentu usług ani radnym ani pewnie mieszkańcom przeszkadzać nie powinno. Natomiast na pewno w przypadku uruchomienia przedszkola z ilością 60 dzieci kolizją i wielką przeszkodą byłoby całkowite blokowanie ulicy przez samochody, które przywożą i odbierają dzieci z przedszkola. Organizacja ruchu dla dwukierunkowej ulicy Junikowskiej w rejonie posesji nr 4 umożliwia parkowanie równoległe na chodniku po jednej stronie ulicy z ograniczeniami parkowania wynikającymi z przepisów ogólnych. Jeśli by nastąpiło a tak być może przy kilkudziesięciu samochodach notoryczne blokowanie pasa ruchu spowoduje to interwencję a mieszkańcy i radni osiedla na pewno wtedy będą wnioskować o całkowity nie tylko zakaz parkowania ale i zatrzymywania na tym odcinku. Parkowanie na chodniku po stronie przedszkola ma ograniczoną ilość miejsc a w momencie wybudowania barierek , które powinny być przy przedszkolu, które uniemożliwiają dziecku bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię dodatkowo pozbawi kilku miejsc chwilowego parkowania. Na blokadę ulicy ani radni osiedla ani mieszkańcy na pewno się nie zgodzą. Mamy nadzieję , że wyjaśniliśmy sobie ewentualne problemy z tą inwestycją. Pani inwestor zapewniła, że rozejrzy się za parkingiem aby ten problem rozwiązać.

Zarząd Osiedla Junikowo

Projekt Studium.

Szanowni Państwo,

Miejska Pracownia Urbanistyczna informuje, że do dnia 27 stycznia 2023 przyjmuje uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ostatnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zostało uchwalone w dniu 23.09.2014. Cały proces od przystąpienia do sporządzania nowego Studium znajdziecie Państwo na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.pl . Uwagi do projektu można składać do całego terenu objętego Studium. Zapisy Studium mogą dotyczyć każdego z nas. Nieraz spotykaliśmy się z sytuacjami, w których ktoś nie zgadzał się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a to właśnie powstające Studium jest dla późniejszego uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego głównym wyznacznikiem. Pamiętać tylko należy aby nie przekroczyć terminu. Najlepiej też aby złożyć to w określonej formie. Uwagi składamy do MPU lub do Prezydenta Miasta Poznania .Wzorów uwag do Studium, znajdziemy pełno w internecie.

Zarząd Osiedla Junikowo

Oznaczenie porządkowe posesji.

Z informacji uzyskanych  od naszej  „dzielnicowej” Straży Miejskiej w Poznaniu dowiadujemy się, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola oznaczeń posesji. Na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu  czytamy:

„Oznaczenie posesji numerem porządkowym jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze lub dozorcy. W Polsce pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem pochodzi z 24 października 1934 roku. Jedna z osób wskazana przez ustawodawcę, musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. W praktyce nie zawsze jest to tabliczka. Numer porządkowy można uwidocznić np. przez wymalowanie go na elewacji budynku. Ważnym jest, ażeby spełnić warunek dobrej widoczności. Jeszcze do niedawna numerek ten musiał być oświetlony. Obecnie ustawodawca z takiego wymogu zrezygnował jednak dodał obowiązek umieszczania pod numerem nazwy ulicy lub placu, przy którym nieruchomość się znajduje”

Mieszkańcom Junikowa polecamy uwadze ten komunikat i przygotowanie takiego numeru jeśli posesja tej pory nie jest oznaczona. Z tego co wiemy raczej pouczeń mnie będzie więc wydaje nam się, że ewentualną kwotę mandatu lepiej od razy przeznaczyć na przygotowanie tego numeru.

Zarząd Osiedla Junikowo