Wycięto drzewa na Jeleniogórskiej 5.

Szanowni Państwo,

pomimo petycji podpisanej przez kilkaset osób sprzeciwiającej się wycince drzew na ulicy Jeleniogórskiej 5 inwestor w dniu wczorajszym wyciął te drzewa. Na nic zdały się prośby o wkomponowanie tych drzew w planowaną inwestycję. Bez skrupułów wycięto dwudziestokilkuletnie sosny po to tylko aby prawdopodobnie uzyskać trochę więcej terenu do zabudowy. To, że developer zapomina o rozpoczynającym się okresie lęgowym ptactwa to nie dziwi ale dziwi nas postawa wydziałów miejskich wydających takie decyzje. Przecież Wydział Ochrony Środowiska z samej nazwy wynika po  co został powołany. Sprawdzimy czy taka decyzja do wczoraj została wydana. Niestety żyjemy w takich dziwnych czasach, że liczą się  tylko tzw. PUM-y czyli (powierzchnie użytkowe mieszkalne) które na tzw. maxa i bez żadnych sentymentów inwestor chce „wyciągnąć” z działki. Prawdopodobnie jak ukończy inwestycję będzie ją sprzedawał pod nazwą „Świerkowy zakątek”,  „Leśna Oaza”  , „Zielona ostoja”, będzie przywoływał śpiewające ptaszki albo jeszcze jakieś inne brednie zapominając że wyciął te drzewa.  Ale te kilkaset osób na Facebooku  przypomni mu wtedy tą wycinkę i można się spodziewać , „upiększy” mu jego hasła  zachęcające  do sprzedaży mieszkań. Na pewno przypomnimy Państwu o tym. Inwestor bardzo źle rozpoczął zaistnienie na naszym Osiedlu. Pewnie całkowicie otumaniony przyszłymi PUM-ami zapomniał,  że nie wolno bez pozwolenia ograniczać przejścia na chodniku . Nie ma możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim ani wózkiem z dzieckiem. Ponadto zwrócimy się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie wszystkich parametrów zabudowy z tej działce, jak linia zabudowy ,procent zabudowy ,wysokość (do cm) , miejsca parkingowe ,powierzchnia biologiczne czynna etc. Ciekawe co zrobi z tym betonem wylanym w ziemię? Czy ma zgodę na te betonowe wylewki poza linią zabudowy? Mamy tez na to zdjęcia. Bezprawnie powiesił na płocie tabliczkę informującym o zakazie parkowania. Jest jeszcze kilka spraw ale zostawimy sobie to na później. Prosimy Państwa o monitorowanie tej inwestycji. Zgłaszanie tak jak dzisiaj każdej nieprawidłowości . Przysyłanie kolejnych zdjęć. Dzisiaj tylko kilka zdjęć nadesłanych przez mieszkańców.

Zarząd Osiedla Junikowo

Program „(Bezpłatne) Korki w mieście”

Instytut Społeczny i Miasto Poznań zapraszają na bezpłatne korepetycje w ramach programu „Korki w Mieście”! Ze zdalnych zajęć mogą skorzystać uczniowie i uczennice z klas 4-8 szkoły podstawowej. Uczestnicy otrzymają pomoc z języka angielskiego, polskiego, matematyki, fizyki oraz chemii.

Szczegóły projektu i zapisy dostępne są na stronie https://instytutspoleczny.pl/korki-w-miescie/. Jedyne, czego uczeń potrzebuje to komputer z podłączeniem do internetu oraz mikrofon z głośnikami i kamerą. Zajęcia będą realizowane przez najbliższe miesiące, wspomagając w tym trudnym czasie uczniów w realizacji programu nauczania.

Informacja dla Seniorów

Drodzy Seniorzy!

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego IN PLUS zaprasza na BEZPŁATNY cykl warsztatów internetowych połączonych z indywidualnym doradztwem i aktywnością na grupie FACEBOOK w ramach projektu „SENIORZY W KONTAKCIE”.  Wydarzenie to jest finansowane w całości z budżetu Miasta Poznania.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem projektu na stronie: Jesteśmy In Plus.

Zespół projektu „SENIORZY W KONTAKCIE”

Telefony kontaktowe: 519 171 041 lub 693 288 503

Miejski komunikat o deratyzacjiURZĄD MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Znak sprawy: GKo-X.7021.6.3.2021 Poznań, 08-03-2021 r.

*03032101984*
Nr rej.: 03032101984
Rady Osiedli poprzez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Dotyczy: obowiązkowej deratyzacji

W związku z ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania Komunikatem odnośnie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Poznania w terminie od 1 do 30 kwietnia 2021 r., Wydział Gospodarki Komunalnej przekazuje przedmiotowy komunikat do wiadomości Rad Osiedli.

Z wypracowanym nowym podejściem do realizacji obowiązku przeprowadzania na terenie miasta corocznej akcji deratyzacyjnej, dodatkowo przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje w tym zakresie:

  • powszechna akcja deratyzacji na terenie Poznania jest przeprowadzana w ciągu roku dwukrotnie – w terminie od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 września – co wynika z zapisów przyjętego Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXXIX/690/VIII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania, zwanego dalej Regulaminem;
  • zwiększenie częstotliwości akcji z jednego do dwóch razy w ciągu roku jest podyktowane koniecznością podjęcia zintensyfikowanych działań w celu zmniejszenia populacji gryzoni w mieście;
  • każdorazowo akcja podlega procedurze publikacji komunikatu Prezydenta Miasta Poznania, w którym zawarte są zasady przeprowadzania akcji (komunikat w załączeniu);
  • najistotniejsze informacje dotyczące akcji dostępne są na stronie www.poznan.pl/gk >> Czyste Miasto >> Porządek w mieście;
  • informacji odnośnie akcji udzielają również pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonu: 61 878 15 00, 61 878 55 59;
  • w czasie trwania akcji Straż Miejska Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Do dyspozycji Rad Osiedli przekazujemy również plakat o charakterze informacyjnym, który prosimy wykorzystać w gazetkach osiedlowych, na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronach internetowych i w innych środkach przekazu stosowanych przez Rady Osiedla. 

Monika Nowotna
Z-ca Dyrektora ds. komunalnych

W systemie tradycyjnym, w obiegu wewnętrznym dokument podpisany elektronicznie nie wymaga podpisu odręcznego na podstawie pisma okólnego Sekretarza Miasta Poznania w sprawie procedury obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Poznania.

Sprawę prowadzi: Kochańska Alicja, tel. 61 878 55 59

Ulica Bełchatowska cd…

W ostatniej informacji z lutego informowaliśmy Państwa o nieuzasadnionym  i przeciągającym o pół roku  remoncie (budowie cieplika) na ulicy Bełchatowskiej. Informowaliśmy również o wystosowaniu pisma do Pana Mariusza Wiśniewskiego z-cy Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji ponieważ  z podległych mu wydziałów a w szczególności z  MIR żadnej informacji mimo naszych próśb nie otrzymaliśmy. W piśmie tym  oprócz prośby o podanie terminu  zakończenia budowy poprosiliśmy o podanie przyczyny dla której firma , która wykonuje te prace nie skończyła jej w planowanym (czyli połowa sierpnia  2020 r ) terminie. Oprócz tego poprosiliśmy również o informacje na jakie ulgi mieszkańcy południowej części Junikowa mogą liczyć skoro od pół roku ponoszą straty z tytułu objazdów , czasu etc.  Te wszystkie starty  tak samo jak opłaty za zajęcie pasa drogowego a tym przypadku całej ulicy są proste do wyliczenia. Poczekamy na odpowiedź. Prawdopodobnie  te i inne nasze starania spowodowały ,że od wczoraj na tej ulicy jest wzmożony ruch. Nawet dzisiaj (sobota 6 marca) na budowie jest tak duża liczba pracowników jakiej nie widzieliśmy od początku budowy. Obywatel jeśli nie dopełni w terminie  jakiejś nałożonej przepisami czynności albo opłaty  ,albo naruszy obowiązujące prawo czy nawet obyczaje zostaje pociągnięty do odpowiedzialności z reguły jest to mandat albo opłata  administracyjna. Ciekawi nas czy ktoś poniesie jakąś dolegliwość z tytuły bezprawnego zajęcia ulicy przez ponad pół roku i narażenia nas Junikowian na dodatkowe koszty?

Zarząd Osiedla Junikowo