Konsultacje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Junikowo Południe”

II etap konsultacji społecznych
dotyczących projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
” JUNIKOWO POŁUDNIE ”
w PoznaniuSpotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w środę, 25 marca 2015 r. o godzinie 17.00 w Liceum Plastycznym przy ul. Junikowskiej 35 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane

ODDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO
Biura Prezydenta
Urząd Miasta PoznaniaKontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna:
Marcin Siwek, tel. 61/845 50 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania,
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/konsultujemy.

Koniec sezonu gry na boisku w parku im. ks. Feliksa Michalskiego

Rada Osiedla Junikowo informuje, że w sobotę 22 XI o godzinie 13:00 nastąpi zamknięcie sezonu gry na boisku w parku im. ks. Feliksa Michalskiego. Następuje to z racji pogarszającej się pogody, w związku z którą należy zabezpieczyć na okres zimowy siatkę oraz słupy. Informujemy również, że w wyżej wymienionym terminie odbędzie się również sprzątanie boiska, na które serdecznie wszystkich korzystających w tym roku z boiska zapraszamy.

Uroczystość nadania imienia Parkowi przy ul. Grunwaldzkiej 250

 

IMAG0088

Szanowni Junikowianie,

W sobotę 14 czerwca 2014 roku na Osiedlu Junikowo odbędzie się uroczystość nadania parkowi przy ul. Grunwaldzkiej 250 imienia księdza Feliksa Michalskiego oraz poświęcenia pamiątkowego kamienia. W kwietniu 2013 Rada Osiedla Junikowo, na wniosek mieszkańców i organizacji społecznych działających na naszym osiedlu, podjęła uchwałę o nadaniu parkowi przy ulicy Grunwaldzkiej 250 imienia księdza Feliksa Michalskiego. W dniu 8 kwietnia 2014 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę NR LXV/1030/VI/2014 w sprawie nazwania parku imieniem ks. Feliksa Michalskiego. Bliższe informacje o księdzu Feliksie Michalskim dostępne są w naszej Gazecie Junikowskiej nr 6 (34) z maja 2013 – http://www.junikowo.com/1-2013.pdf. Program uroczystości jest następujący:
• o godz 11.00 msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka w kościele przy ulicy Junikowskiej 48
• godz. 12.00 uroczyste przejście ulicą Junikowską do parku
• godz. 12.30 poświecenie kamienia pamiątkowego w parku im ks.Feliksa Michalskiego przy ulicy Grunwaldzkiej 250

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej doniosłej uroczystości,

Rada i Zarząd Osiedla Junikowo

II Etap konsultacji społecznych „Junikowo – Północ”

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Junikowo – Północ” w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie sugestii dot. ww. obszaru, odbędzie się w czwartek, 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 17.00  w Gimnazjum Nr 58, ul. Małoszyńska 38 w Poznaniu.

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Projektant prowadzący:

Dorota Goranowska-Buryan, tel. 61/8455 065.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:

Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=64853&lang=pl&id=158141

Przebudowa ulicy Junikowskiej

Szanowni Państwo,
w dniu 17 lutego 2014 odbyło się spotkanie z firmą, która buduje ulice Junikowską. Na spotkaniu byli wykonawca, projektant inspektor nadzoru z ramienia ZDM oraz przedstawiciele Rady Osiedla Junikowo. Spotkanie dotyczyło ustaleniu harmonogramu robót.
Z informacji jakie otrzymaliśmy wynika, że budowa ulicy Junikowskiej ma się skończyć 15 maja 2014 roku a plan robót wygląda następująco:
1. w okresie od 15 lutego do 15 marca budowany jest kolektor kanalizacji deszczowej na ulicy Miśnieńskiej na odcinku od ulicy Junikowskiej do Strumienia Junikowskiego oraz równolegle odcinek ulicy Junikowskiej od kościoła do torów kolejowych, oczywiście razem z kolektorem kanalizacji deszczowej.

2. W okresie od 15 marca do końca marca przebudowywane będzie skrzyżowanie ulicy Junikowskiej i Bełchatowskiej oraz zaczęty zostanie odcinek ulicy Junikowskiej od Bełchatowskiej w kierunku Grunwaldzkiej i wtedy wprowadzony już będzie jeden kierunek ruchu. Ruch jednokierunkowy będzie się odbywał w kierunku od Grunwaldzkiej do kościoła.

3. Następny etap to budowa ulicy Junikowskiej od skrzyżowania z Bełchatowską w kierunku ulicy Grunwaldzkiej. Ten etap będzie najdłuższy bo potrwa od początku marca do 15 maja 2014 roku.

4. Na całym odcinku ulicy Junikowskiej położony zostanie kolektor kanalizacji deszczowej co w końcu położy kres zalewania części naszej ulicy i niektórych działek

Wykonawca obiecał, że na każdym etapie budowy ulicy Junikowskiej będzie ona przejezdna, a dojazdy do każdej posesji będą udostępnione, ponieważ budowlańcy będą się starali zajmować tylko pół ulicy względem jej osi. Oczywiście mogą i na pewno będą występowały chwilowe utrudnienia w postaci zajecia całej jezdni, ale niestety takie technologie wykonywania prac drogowych nie pozwalają na inne rozwiązanie. Oprócz harmonogramu, przedstawiciele Rady Osiedla zgłosili u wykonawcy i projektanta uwagi mieszkańców ulicy Junikowskiej dotyczące ewentualnych zmian polegających na tym aby niektóre odcinki dostosowane były do działających tam zakładów. Chodzi o miejsca parkingowe. Nasze uwagi są w opracowaniu a projektant i inspektor nadzoru obiecali w miarę możliwości oczywiście rozpatrzyć je pozytywnie. Będziemy na bieżąco informować Państwa o przebiegu prac budowlanych.

Rada Osiedla Junikowo

Przebudowa ulicy Junikowskiej

Szanowni Państwo,
w najbliższym tygodniu rozpoczyna się remont-budowa ulicy Junikowskiej. Remont potrwa do końca czerwca 2014. Przedstawiciele Rady Osiedla Junikowo, inspektora nadzoru z ramienia ZDM oraz wykonawcy spotykają się w przyszłym tygodniu, aby zapoznać się z harmonogramem prac. Oczywiście powiadomimy Państwa o wyniku tych rozmów.
Paweł Rosada
Zarząd Osiedla Junikowo

Park przy ulicy Grunwaldzkiej

Tak jak pewnie Państwo już zauważyli dobiegają końca prace przy odbudowie parkanu przy
naszym parku. Dzięki przychylności wielu osób(opiszemy to w terminie późniejszym) udało się
zrealizować tą inwestycję. W parku rozpoczyna się również remont ścieżek i potrwa kilkanaście
dni. Prosimy Państwa o wyrozumiałość, ale niestety przez ten czas nie będziemy mogli
korzystać ze ścieżek. Ścieżki wykonane zostaną z pozbruku, więc myślimy, że posłużą nam wiele
lat. W tym roku zakres prac brukarskich jest ograniczony kwotą, którą dysponujemy na ten rok. Całość ścieżek wykonana zostanie w roku 2014, wraz z przebudową zejścia od ulicy Grunwaldzkiej dostosowanego do potrzeb inwalidów, osób starszych oraz matek z wózkami dziecięcymi. Interesowałoby nas tj. Radę Osiedla Junikowo, co mieszkańcy Junikowa myślą o
wyremontowanym parku. Na przyszły rok dostaliśmy dofinansowanie grantowe na modernizację
parku, w ramach którego poprawimy zejście od ulicy Grunwaldzkiej z dostosowaniem dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Interesuje nas Państwa opinia i ewentualne uwagi na temat parku i jego
wyposażenia. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres junikowo@wp.pl

Paweł Rosada – Przewodniczący Zarządu Osiedla


Apel do Mieszkańców Junikowa

Szanowni mieszkańcy Junikowa,

z doniesień prasowych wynika, że naszym osiedlu na ulicy Wieruszowskiej chce się zainstalować firma sortująca i składująca odpady komunalne. Firma nazywa się FB Serwis i wygrała przetarg na wywóz odpadów z dużej części miasta. Według informacji otrzymanych w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania na razie nikt o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w tym miejscu nie wystąpił. Jedynie czym firma FB Serwis się „pochwaliła” do wygrania przetargu to list intencyjny z którego wynika mniej więcej tyle ,że oni by chcieli tam składować śmieci a firma Elektromontaż jest gotowa im ten teren wynająć. Zapomnieli zdaje się wszyscy, że wskazane miejsce na składowanie to prawie centrum Osiedla Junikowo. Blisko terenów zielonych, blisko terenów Strumienia Junikowskiego. A o Strumieniu Junikowskim na Wikipedi piszą tak:
„W dolnym i środkowym odcinku potoku trwały przez ponad 100 lat prace wydobywcze związane z przemysłem ceglarskim – wydobywano iły warwowe i gliny zwałowe (Rudnicze i Świerczewo). W związku z tym powstało tutaj około 40 różnej wielkości (od 0,2 do 12 ha) zbiorników wodnych – glinianek. W latach 70. XX w. uznano te tereny za jedne z najcenniejszych przyrodniczo na terenie Poznania i objęto ochroną w ramach użytków ekologicznych: Strumień Junikowski (94 ha), Kopanina I (58 ha), Kopanina II (68 ha). Użytek Strumień Junikowski chroni przede wszystkim siedliska rzadkich w skali Europy gatunków pająków torfowiskowych i innej fauny siedlisk wilgotnych i podmokłych. Na terenach glinianek wykryto ponad 200 gatunków pająków (połowę występujących w Poznaniu), a także bardzo rzadkie 34 gatunki mięczaków, 8 gatunków płazów i 140 gatunków ptaków. Ponadto w dolinie Strumienia Junikowskiego stwierdzono dwa czynne stanowiska bobra (2006).

Z ciekawszych zwierząt występujących w dolinie Strumienia wymienić można takie jak: zagrzebka pospolita (Bithynia tentaculata), zatoczek lśniący (Segmentina nitida), błotniarka jajowata (Radix peregra), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), kumak nizinny (Bombina bombina), gronostaj (Mustela erminea), karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius), perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus), kaczka czernica (Aythya fuligula), remiz zwyczajny (Remiz pendulinus), myszołów (Buteo buteo), błotniak stawowy (Circus aeruginosus) i bardzo wiele innych. W latach 50. XX w. w rejonie Dębca obserwowano kulona (Burhinus oedicnemus), obecnie uważanego za wymarłego w Wielkopolsce. W dolinie potoku po raz pierwszy w Polsce (w 1985) zaobserwowano rzadki gatunek pająka – korsarza: Pirata tenuitarsis.”
Tyle mówi Wikipedia resztę powiemy My, Mieszkańcy Junikowa.

Link do bieżących spraw w tym temacie.

My zaś, jako Rada Osiedla Junikowa w dniu 10 października przyjęliśmy uchwałę skierowaną do Prezydenta Miasta Poznania, w sprawie sprzeciwu dla takiej inwestycji, a Was drodzy Mieszkańcy Junikowa prosimy, aby w najbliższym czasie, najlepiej od 11 października, zacząć podpisywać listy protestujące w tej sprawie. Listy dostępne są w naszych punktach – aptekach, piekarniach, sklepach (Lista dostępna poniżej). Możecie, Państwo oczywiście też, sami wysyłać listy z protestem przeciwko tej inwestycji do odpowiednich instytucji. Najbardziej odpowiednią instytucją jest Prezydent Miasta Poznania, lub bezpośrednio Wydział Ochrony Środowiska.
Rada Osiedla Junikowo

Wzór listy