Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

  • 15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za ubiegły rok.
  • W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania przygotowane przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
  • Wprowadzone w 2022 r. zmiany podatkowe nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych.

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) już po raz piąty udostępniły usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności. „Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT tylko w ubiegłym roku przesłano ok. 11,8 mln elektronicznych deklaracji PIT” – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach usługi udostępnione zostały zeznania podatkowe:

  • PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),
  • PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
  • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego,
  • nowością będzie PIT-DZ – informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

  • informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;
  • informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Rozliczając swój PIT podatnik składa PIT-36 albo PIT-37 w jednej wersji i rozlicza się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Zwrot nadpłaty podatku

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie – do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Płatność podatku

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie
zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie
miesiąca od dnia upływu terminu płatności, wyśle podatnikowi informację
o kwocie podatku do zapłaty.

Więcej informacji o rozliczeniu PIT na stronie podatki.gov.pl.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje

PIT za 2022 r. złożysz od 15 lutego do 2 maja

  • Od tego roku zrównane zostały terminy rozliczania PIT – w tym również PIT-28 i PIT-28S, składanych dotychczas do końca lutego.
  • Już kolejny rok z rzędu od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym na podatników czekać będą ich gotowe zeznania podatkowe.
  • W przypadku osób objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, Krajowa Administracja Skarbowa wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT.

Jeden termin

Tegoroczna kampania zeznań potrwa od 15 lutego do 2 maja. Dotyczy to również zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas składali oni swoje zeznanie od 15 lutego do końca lutego, w tym roku zyskują więc 2 miesiące dodatkowego czasu na rozliczenie. Dzięki tej zmianie zrównano terminy rozliczenia PIT dla wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Elektroniczny PIT w e-Urzędzie Skarbowym

Podobnie jak w ubiegłych latach najpopularniejsze zeznania PIT zostaną automatycznie wygenerowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w e-Urzędzie Skarbowym (e-US).

Wystarczy zalogować się do serwisu na podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi i wysłać deklarację.

Urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika

„Po ubiegłorocznych zmianach podatkowych osoby objęte ulgą dla klasy średniej nie będą musiały samodzielnie ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu rozliczenia – KAS zrobi to za nich” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – „Pamiętajmy również, że wprowadzona w połowie 2022 r. obniżona 12-procentowa stawka PIT obejmuje cały rok podatkowy. Nasze zeznania PIT składamy zatem tak jak do tej pory – uwzględniając cały miniony rok”.

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się jednak korzystniejsze. Dla takich osób KAS samodzielnie wyliczy różnicę i poinformuje o wysokości zwrotu podatku.

PIT-2 na kilku etatach

Przy okazji rozliczenia swoich dochodów za ubiegły rok, sprawdź jak w Twoim przypadku rozliczana jest w ciągu roku kwota wolna od podatku.

Każdemu podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna w ciągu roku – niezależnie od tego z ilu źródeł uzyskuje przychody. Warto zatem sprawdzić, czy w ubiegłym roku błędnie nie złożyliśmy PIT-2 na całą kwotę zmniejszającą podatek u kilku pracodawców równocześnie. W takiej sytuacji czekać nas będzie dopłata podatku w rozliczeniu rocznym.

Junikowska 4 cd…

Na poniedziałkowej (23.01.2023) sesji Rady Osiedla Junikowo pojawiła się pani, która przedstawiła się jako inwestor inwestycji na ulicy Junikowskiej 4 .Przypomnijmy ,że inwestycja ta wzbudza wiele kontrowersji nie tylko wśród radnych ale przede wszystkim wśród okolicznych mieszkańców ,którzy w ilości prawie 90 osób podpisali się pod protestem wysłanym do Prezydenta Miasta Poznania. Na początku spotkania Pani miała pretensje do radnych o to, że może w niezbyt przychylny sposób opisano wcześniej tą budowę a chodzi konkretnie o budowę i uruchomienie przedszkola i żłobka pod tym adresem. Podczas rozmowy, myślimy że konstruktywnej, wyjaśniliśmy pani, że nam przedszkole nie przeszkadza a jedynie próba uruchomienia go na terenie całego budynku. Przypomnijmy, że obowiązuje tam plam miejscowy który precyzyjnie określa możliwości prowadzenia tam usług. Pani inwestor publicznie oświadczyła, że istotnie chce tam uruchomić przedszkole i żłobek ale tylko na parterze a piętro przeznaczy na mieszkanie. Ilość dzieci jak zapewnia pani inwestor to 60. Jeśli by tak było to samo przedszkole w tym miejscu i przy wykorzystaniu określonego w planie miejscowym procentu usług ani radnym ani pewnie mieszkańcom przeszkadzać nie powinno. Natomiast na pewno w przypadku uruchomienia przedszkola z ilością 60 dzieci kolizją i wielką przeszkodą byłoby całkowite blokowanie ulicy przez samochody, które przywożą i odbierają dzieci z przedszkola. Organizacja ruchu dla dwukierunkowej ulicy Junikowskiej w rejonie posesji nr 4 umożliwia parkowanie równoległe na chodniku po jednej stronie ulicy z ograniczeniami parkowania wynikającymi z przepisów ogólnych. Jeśli by nastąpiło a tak być może przy kilkudziesięciu samochodach notoryczne blokowanie pasa ruchu spowoduje to interwencję a mieszkańcy i radni osiedla na pewno wtedy będą wnioskować o całkowity nie tylko zakaz parkowania ale i zatrzymywania na tym odcinku. Parkowanie na chodniku po stronie przedszkola ma ograniczoną ilość miejsc a w momencie wybudowania barierek , które powinny być przy przedszkolu, które uniemożliwiają dziecku bezpośrednie wtargnięcie na jezdnię dodatkowo pozbawi kilku miejsc chwilowego parkowania. Na blokadę ulicy ani radni osiedla ani mieszkańcy na pewno się nie zgodzą. Mamy nadzieję , że wyjaśniliśmy sobie ewentualne problemy z tą inwestycją. Pani inwestor zapewniła, że rozejrzy się za parkingiem aby ten problem rozwiązać.

Zarząd Osiedla Junikowo

Projekt Studium.

Szanowni Państwo,

Miejska Pracownia Urbanistyczna informuje, że do dnia 27 stycznia 2023 przyjmuje uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ostatnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zostało uchwalone w dniu 23.09.2014. Cały proces od przystąpienia do sporządzania nowego Studium znajdziecie Państwo na stronach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.pl . Uwagi do projektu można składać do całego terenu objętego Studium. Zapisy Studium mogą dotyczyć każdego z nas. Nieraz spotykaliśmy się z sytuacjami, w których ktoś nie zgadzał się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a to właśnie powstające Studium jest dla późniejszego uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego głównym wyznacznikiem. Pamiętać tylko należy aby nie przekroczyć terminu. Najlepiej też aby złożyć to w określonej formie. Uwagi składamy do MPU lub do Prezydenta Miasta Poznania .Wzorów uwag do Studium, znajdziemy pełno w internecie.

Zarząd Osiedla Junikowo

Oznaczenie porządkowe posesji.

Z informacji uzyskanych  od naszej  „dzielnicowej” Straży Miejskiej w Poznaniu dowiadujemy się, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola oznaczeń posesji. Na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu  czytamy:

„Oznaczenie posesji numerem porządkowym jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze lub dozorcy. W Polsce pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem pochodzi z 24 października 1934 roku. Jedna z osób wskazana przez ustawodawcę, musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. W praktyce nie zawsze jest to tabliczka. Numer porządkowy można uwidocznić np. przez wymalowanie go na elewacji budynku. Ważnym jest, ażeby spełnić warunek dobrej widoczności. Jeszcze do niedawna numerek ten musiał być oświetlony. Obecnie ustawodawca z takiego wymogu zrezygnował jednak dodał obowiązek umieszczania pod numerem nazwy ulicy lub placu, przy którym nieruchomość się znajduje”

Mieszkańcom Junikowa polecamy uwadze ten komunikat i przygotowanie takiego numeru jeśli posesja tej pory nie jest oznaczona. Z tego co wiemy raczej pouczeń mnie będzie więc wydaje nam się, że ewentualną kwotę mandatu lepiej od razy przeznaczyć na przygotowanie tego numeru.

Zarząd Osiedla Junikowo

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald informuje

o możliwościach serwisu znajdującego się na stronie internetowej www.podatki.gov.pl o nazwie e-Urząd Skarbowy.

Co to jest e-Urząd Skarbowy?

e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Jakie sprawy można załatwić przez urząd skarbowy online?

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in.:

  • skorzystać z usługi Twój e-PIT, a zatem złożyć zeznanie roczne PIT;
  • uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie w PIT i VAT;
  • pobrać zaświadczenia, np. o dochodach, o niezaleganiu w podatkach – bezpłatnie, bez uiszczania opłaty skarbowej; automatycznie, nawet w ciągu kilku sekund;
  • przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdzenie nadpłaty;
  • zaktualizować swoje dane, np. adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
  • uzyskać informacje o mandatach i jednocześnie je opłacić, podobnie jak i podatki;
  • sprawdzić numer swojego mikrorachunku;
  • skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT;
  • zarejestrować się do systemu e-TOLL, służącego do elektronicznego poboru opłat za drogi płatne;
  • złożyć pisma i wnioski w imieniu swojego mocodawcy, jeśli jesteś pełnomocnikiem ogólnym;
  • wysyłać i odbierać korespondencję – aby korzystać z e-doręczeń klient musi wyrazić zgodę na e-komunikację w systemie;
  • otrzymać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1); historię złożonych deklaracji.

Jakie korzyści otrzymuje podatnik oraz pracownicy urzędów skarbowych dzięki e-US?

Przeniesienie większości usług do e-Urzędu Skarbowego:

  • zmniejszy liczbę klientów osobiście odwiedzających urzędy;
  • zmniejszy liczbę wniosków o wydanie zaświadczenia, które dzisiaj wymagają „ręcznej” obsługi przez pracowników;
  • przyspieszy obieg dokumentów;
  • ograniczy koszty związane z wysyłką korespondencji.

Nasz klient z kolei, bez konieczności wychodzenia z domu:

  • otrzyma narzędzia, dzięki którym w prosty i szybki sposób załatwi sprawę;
  • otrzyma dostęp do wysłanych i otrzymanych pism oraz złożonych deklaracji;
  • nie będzie musiał płacić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenia wydawane na wniosek złożony w eUS, nie podlegają opłacie skarbowej!

W jaki sposób można zacząć korzystać z e-Urzędu Skarbowego?

Przede wszystkim należy się zalogować do usługi, a jest to możliwe z wykorzystaniem:

  1. Profilu zaufanego, e-dowodu i bankowości elektronicznej.
  2. Aplikacji m-Obywatel.
  3. Podania danych autoryzujących – NIP lub PESEL i kwoty przychodu.

Wszystkie linki do logowania znajdują się w jednym miejscu na stronie
https://www.podatki.gov.pl/

Przydatne linki:

Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach:
https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/e-us-uslugi/

E-zaświadczenia:
https://www.gov.pl/web/kas/zaswiadczenia-o-niezaleganiu-w-podatkach-bez-wizyty-w-urzedzie-skarbowym

Pełnomocnictwa i e-usługi dla pełnomocników:
https://www.gov.pl/web/kas/nowe-uslugi-w-eurzedzie-skarbowym

Elektroniczne doręczenia w e-US:
https://www.gov.pl/web/kas/nowe-uslugi-w-e-urzedzie-skarbowym

Junikowska 4 …cd

Na stronie inwestora, który pod wyżej wymienionym adresem próbuje uruchomić obiekt niezgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania czytamy, że :

„ Żłobek i przedszkole na ul. Junikowskiej 4 otwarte jest w godzinach: 07.00 –17.00, co nie koliduje z obowiązkami zawodowymi rodziców. Obecnie placówka przechodzi gruntowną modernizację, aby przestrzeń była bardziej przyjazna i odpowiednia na przyjęcie wszystkich dzieci. Rekrutacja i prace trwają równolegle „

Informacja ta mija się z prawdą, ponieważ pod tym adresem na razie nie działa żadne przedszkole i żłobek i jest mało prawdopodobne, aby w tym miejscu mogło tu działać. Może ta błędna informacja jest zamieszczona po to, aby ktoś myślał, że tam coś już funkcjonuje, że zostało oddane do użytkowania a teraz tylko zmienia się sposób użytkowania obiektu. Na wszelki wypadek przypominamy, że zmiana sposobu użytkowania też musi być zgodna z zapisami MPZP.

Nie było by problemu, gdyby prawdopodobnie  ktoś komuś czegoś nie obiecał , że mu „załatwi”. Tzw. załatwianie – czytaj – omijanie albo często naruszanie, czy jak widzimy nawet  próba bardzo rażącego naruszanie prawa, stają się „normą”.

Naciąganie niektórych parametrów czy funkcji  budynków, lub podziału działek, jak było w przypadku jednego z placów naszego osiedla,  jest niestety dość często spotykane. Jak już pisaliśmy  w artykule w dniu 11 września 2022 (poniżej)  proces powstawania planów miejscowych zagospodarowania jest dość długi, ponieważ ważnym jego elementem jest udział  społeczny, który jak  widać  w przypadku planowanej inwestycji całkowicie jest ignorowany. Ignorowany jest nie tylko przez inwestora lecz również niektóre jednostki powołane właśnie do tego, aby ład przestrzenny i urbanistyczny  wcześniej uchwalony przestrzegać, bo przecież  nie potrzeba chyba nikomu tłumaczyć (tym bardziej wyspecjalizowanym jednostkom) , że w tym miejscu przedszkole i żłobek funkcjonować nie mogą  i ewentualne przymiarki inwestora na etapie projektu i innych przygotowań powinny zostać wcześniej wyeliminowane.

Skoro już powstał plan to musimy się  trzymać jego  zapisów. Nie wiemy, co kto komu obiecał w tej sprawie ale układanka musi być dość długa. Bo to nie jest tylko oddanie budynku do użytkowania. Potrzebne też są pozytywne opinie Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Ani jednego ani drugiego w normalny sposób inwestor nie jest w stanie przejść -no chyba że na czas odbioru zamuruje niektóre okna sąsiednich budynków lub przymknie oczy na niektóre wysokości etc…a wspomniane instytucje nie sprawdzą czy ten obiekt w tym miejscu może powstać.

Jeśli jednak  byłyby jakiekolwiek próby legalizacji tego obiektu z funkcją przedszkola i żłobka pod tym adresem, inwestor musi być przygotowany na to, że niestety ale  będziemy się od tego odwoływali  do instancji wyższych.  Dodatkowo zwrócimy się do Prezydenta Miasta Poznania oraz Rady Miasta Poznania z wnioskiem o wstrzymanie wszystkich wywołanych Planów Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego z powodu nieprzestrzegania   już uchwalonych MPZP. Niepotrzebne wydawanie pieniędzy na ich opracowanie, zaangażowanie społeczne mieszkańców     i instytucji, prace różnych komisji oraz Rady Miasta Poznania która je uchwala , skoro sprowadza się do tego, że inwestor mimo  szczegółowych zapisów  MPZP robi (niestety z pomocą niektórych urzędów) co chce.

Zarząd Osiedla Junikowo