Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo ,
przypominamy, że z dniem 10 listopada 2016 r. kończy się możliwość złożenia uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO-POŁUDNIE”. Dodatkowe spotkanie informacyjne z mieszkańcami Rada Osiedla Junikowo odbyła w dniu 26 października 2016.Zainteresowanym pozostaje tylko w wyznaczonym terminie złożyć w odpowiedniej formie (patrz załącznik) uwagę do planu.
Mieszkańców części północnej naszego osiedla informujemy, że ostatnie spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie projekt planu „JUNIKOWO-PÓŁNOC” planujemy odbyć w dniu 17 listopada 2016  o godz.17.00  w auli budynku Gimnazjum nr 58 w Poznaniu. Na spotkanie serdecznie zapraszamy i informujemy że do tego projektu planu miejscowego uwagi składamy do dnia 1 grudnia 2016 r. Wzór uwagi w załączeniu. Oczywiście w przypadku planu części północnej wpisujemy „JUNIKOWO-PÓŁNOC”

Zarząd Osiedla Junikowo

Wzór uwagi do projektu planu miejscowego:

file-page1

UWAGA !!! Ważne. Wyłożono drugi projekt planu miejscowego pn. Junikowo-Północ.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  informuję  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO-PÓŁNOC”.  Uwagi składamy do dnia 1 grudnia 2016. Szczegółowe informacje w załączniku.

Zarząd Osiedla Junikowo

Plan miejscowy  wraz z opisem znajdziemy na stronie www.mpu.pl  Po wejściu na stronę www.mpu.pl  wciskamy 1.Przegląd planów następnie wciskamy 2.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Opracowaniu i znajdujemy w spisie nasze  plany oznaczone Jn -Junikowo -Północ oraz  Jd Junikowo-Południe.

junikowo_polnoc-1junikowo_polnoc-3junikowo_polnoc-2

 

 

 

Wnioski do wywołanych planów.

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym odbyły się konsultacje społeczne dotyczące trzech wywołanych planów miejscowych. Na spotkanie z przedstawicielami MPU przyszło kilkadziesiąt osób : mieszkańców Osiedla Junikowo ,przedstawicieli niektórych zakładów oraz właściciele działek sąsiadujących  z terenami objętych  planem. Oprócz  dyskusji, która już się odbyła z przedstawionymi projektami planami można się zapoznać na stronie www.mpu.pl   i w terminie od dzisiaj czyli 23 września 2016 do 14 października 2016 można składać swoje uwagi dotyczące tych projektów planów.

(po wejściu na stronę www.mpu.pl  wciskamy 1.Przegląd planów następnie wciskamy 2.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Opracowaniu i znajdujemy nasze trzy plany oznaczone Jc , Je oraz JM)

Zarząd Osiedla Junikowo