Znów wypadek na rondzie Skubiszewskiego.

Dzisiaj tj. 14 stycznia 2017 około godz.12.00  miał miejsce kolejny, na szczęście bez ofiar w ludziach, wypadek na rondzie im. Krzysztofa Skubiszewskiego  (Grunwaldzka/Smoluchowskiego). Mimo wcześniejszych pisemnych  wniosków o poprawę bezpieczeństwa na tym rondzie wysłanych przez Radę Osiedla Junikowo i zapewnieniach służb miejskich, że do poprawy bezpieczeństwa (lub oznakowania) w najbliższym czasie dojdzie , nie zrobiono nic w tym zakresie. Dodatkowo od czterech dni nie działa  tam  sygnalizacja świetlna. O tym fakcie służby miejskie też były powiadomione. Skoro cyklicznie dochodzi w tym miejscu do wypadków i wszystkie należą do kategorii groźnych  to znaczy, że coś jest nie tak. Polecalibyśmy determinację w opracowaniu poprawy bezpieczeństwa na rondzie Skubiszewskiego  taką samą,  jak niektóre wydziały  wykazują np. w sprawie  organizacji ruchu na  innych   ulicach naszego Osiedla – np. ul. Wschowskiej, której ranga jest zupełnie inna i o znaczeniu zupełnie lokalnym . Skoro głównymi uczestnikami (nie sprawcami tylko uczestnikami) wypadków na tym rondzie  są pojazdy komunikacji miejskiej – to dlaczego nie polecono motorniczym tramwajów zachować szczególną ostrożność na tym rondzie. Jak widać na załączonym zdjęciu tramwaj przeciągnął samochód o co najmniej  dwa lub trzy pasy ruchu. Gdyby dla tramwajów  polecono jeździć na tym rondzie wolniej myślimy, że aż takich zniszczeń by nie było. W tym przypadku mamy nadzieję, że szczegółowe badania wykażą sprawcę i szybkości pojazdów   Uwadze służb miejskich  polecamy po raz kolejny pracę nad poprawą bezpieczeństwa na tym rondzie.

Zarząd OsiedlaRondo 14..01.2017

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo ,
przypominamy, że z dniem 10 listopada 2016 r. kończy się możliwość złożenia uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO-POŁUDNIE”. Dodatkowe spotkanie informacyjne z mieszkańcami Rada Osiedla Junikowo odbyła w dniu 26 października 2016.Zainteresowanym pozostaje tylko w wyznaczonym terminie złożyć w odpowiedniej formie (patrz załącznik) uwagę do planu.
Mieszkańców części północnej naszego osiedla informujemy, że ostatnie spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie projekt planu „JUNIKOWO-PÓŁNOC” planujemy odbyć w dniu 17 listopada 2016  o godz.17.00  w auli budynku Gimnazjum nr 58 w Poznaniu. Na spotkanie serdecznie zapraszamy i informujemy że do tego projektu planu miejscowego uwagi składamy do dnia 1 grudnia 2016 r. Wzór uwagi w załączeniu. Oczywiście w przypadku planu części północnej wpisujemy „JUNIKOWO-PÓŁNOC”

Zarząd Osiedla Junikowo

Wzór uwagi do projektu planu miejscowego:

file-page1

UWAGA !!! Ważne. Wyłożono drugi projekt planu miejscowego pn. Junikowo-Północ.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  informuję  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO-PÓŁNOC”.  Uwagi składamy do dnia 1 grudnia 2016. Szczegółowe informacje w załączniku.

Zarząd Osiedla Junikowo

Plan miejscowy  wraz z opisem znajdziemy na stronie www.mpu.pl  Po wejściu na stronę www.mpu.pl  wciskamy 1.Przegląd planów następnie wciskamy 2.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Opracowaniu i znajdujemy w spisie nasze  plany oznaczone Jn -Junikowo -Północ oraz  Jd Junikowo-Południe.

junikowo_polnoc-1junikowo_polnoc-3junikowo_polnoc-2

 

 

 

Wnioski do wywołanych planów.

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym odbyły się konsultacje społeczne dotyczące trzech wywołanych planów miejscowych. Na spotkanie z przedstawicielami MPU przyszło kilkadziesiąt osób : mieszkańców Osiedla Junikowo ,przedstawicieli niektórych zakładów oraz właściciele działek sąsiadujących  z terenami objętych  planem. Oprócz  dyskusji, która już się odbyła z przedstawionymi projektami planami można się zapoznać na stronie www.mpu.pl   i w terminie od dzisiaj czyli 23 września 2016 do 14 października 2016 można składać swoje uwagi dotyczące tych projektów planów.

(po wejściu na stronę www.mpu.pl  wciskamy 1.Przegląd planów następnie wciskamy 2.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Opracowaniu i znajdujemy nasze trzy plany oznaczone Jc , Je oraz JM)

Zarząd Osiedla Junikowo