Konsultacje społeczne dot. budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka

Szanowni Państwo ,

Gabinet Prezydenta m. Poznania – Oddział Wspierania Inicjatyw Lokalnych informuje, że od 24 sierpnia 2017 r., rozpoczęły się w formie elektronicznej konsultacje społeczne dot. budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka na granicy miasta Poznania i gminy Komorniki wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia pod linią kolejową E20 (Warszawa – Berlin). Konsultacje potrwają internetowo do 15 września 2017 r.

Uprzejmie informujemy, Państwa, iż w ramach konsultacji planowane jest spotkanie z mieszkańcami osiedla Kwiatowego (oraz osiedli: Junikowo i Fabianowo – Kotowo) i mieszkańcami gminy Komorniki, które odbędzie się 6 września 2017 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu.

Do 15 września br. dostępny jest adres poczty elektronicznej: grunwaldzka@zdm.poznan.pl, na który wszyscy zainteresowani mogą przesyłać uwagi i wnioski dotyczące powyższego tematu konsultacji.

Celem odbywających się konsultacji internetowych oraz spotkania konsultacyjnego jest zapoznanie mieszkańców Poznania oraz gminy Komorniki z planowanymi rozwiązaniami oraz poznanie ich opinii i uwag nt. zaproponowanych rozwiązań dotyczących budowy zintegrowanego węzła transportowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Wszelkie informacje o przedmiocie konsultacji wraz z wizualizacjami i planem sytuacyjnym opisanych założeń znajdą Państwo na stronie www.poznan.pl/konsultujemy: http://www.poznan.pl/mim/main/budowa-zintegrowanego-wezla-transportowego-grunwaldzka-wraz-z-budowa-bezkolizyjnego-przejazdu-oraz-przejscia-pod-linia-kolejowa-e20,p,15574,39521.html

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach i do zapoznania się z dostępnymi materiałami.

Zainteresowanych prosimy o uczestnictwo w prezentacji w dniu 6 września 2017 o godz. 17.00 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Junikowo-Południe

Szanowni Państwo,

w dniu 20 czerwca  2017 roku Rada Miasta Poznania uchwałą nr L/874/VII/2017  uchwaliła wywołany  w roku 2008 MPZP Junikowo-Południe. Zgodnie z uchwałą wchodzi ona w życie  po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski  natomiast ogłosił to w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 28.06.2017 poz. 4646. Po dniu 28 lipca 2017 uchwała jest prawomocna.

Zarząd Osiedla Junikowo

Trzecie wyłożenie projektu MPZP Junikowo-Północ

Szanowni Państwo,
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje o kolejnym wyłożeniu projektu MPZP Junikowo-Północ. Szczegóły poniżej. Zainteresowanych prosimy o udział  w dyskusji i dotrzymanie terminów składanych wniosków.
Aby bardziej szczegółowo zapoznać się projektem planu  — wchodzimy na stronę www.mpu.pl tam  naciskamy przegląd planów  następnie naciskamy Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu i po wyświetleniu tabelki odszukujemy nasz plan pod nazwą Jn .
Zarząd Osiedla Junikowo

25 rocznica powstania Rady Osiedla Junikowo

Szanowni Państwo ,

z okazji 25 rocznicy powstania Rady Osiedla Junikowo  Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz wystosowali do radnych naszego osiedla list gratulacyjny. Podczas Festynu Rodzinnego w dniu  10 czerwca 2017   list gratulacyjny z rąk przedstawiciela Prezydenta Miasta Poznania pana Tomasza Wiśniewskiego odebrał przewodniczący Rady Osiedla Junikowo  pan Marek Kałążny. Prezydent Poznania i Przewodniczący Rady Miasta Poznania podziękowali  oczywiście wszystkim radnym , którzy  w okresie od roku 1992 do 2017   pełnili funkcje radnych osiedlowych.

Zarząd Osiedla