śp. Janusz Kostański

Szanowni Państwo,

z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 1 lipca 2020 roku  zmarł nasz kolega i radny osiedlowy pan Janusz Kostański. Miał 81 lat. Janusz Kostański radnym Rady Osiedla Junikowo był od samego jej początku. Zawsze aktywy i zaangażowany w sprawy osiedla Junikowo. Będzie nam go bardzo brakowało. Informujemy zainteresowanych , że pogrzeb odbędzie  się w poniedziałek  6 lipca 2020 roku o godz. 13.10 na cmentarzu junikowskim.

Rodzinie  wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża , Ojca i Dziadka  składają członkowie Rady Osiedla Junikowo.

Zarząd Osiedla Junikowo 

Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Szanowni Państwo ,

5 maja 2020 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 24 czerwca odbyły się konsultację (video)  z przedstawicielami Rad Osiedli . Podczas tej video-konferencji prawie wszyscy wskazywali na bardzo krótki okres zgłaszania wniosków do I etapu projektu Studium. O wyniku tych starań oczywiście poinformujemy Państwa. Do tego czasu obowiązuje termin 31 lipca jako ostateczny do przesłania ewentualnych wniosków. Przypominamy, że Studium z 2014 roku jeszcze obowiązuje i można się  z nim zapoznać na stronie  www.mpu.pl  w zakładce Studium. Przesyłamy Państwu , krótka informację na temat składania wniosków.  Szczegółowo z projektem można się zapoznać na stronach miasta-  www.poznan.pl/mim/konsultujemy/inne,p,38117,38125.html. Prosimy Państwa o zapoznanie się z materiałami i zgłaszanie  wniosków. Przygotowywany dokument jest bardzo ważny ponieważ na kilka lub kilkanaście kolejnych lat  będzie dokumentem , w  którym zawarte będą  założenia urbanistyczne i przestrzenne dla nowo powstałych Planów Zagospodarowania a już istniejące można będzie poprawiać.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Zebranie Rady Osiedla Junikowo –Maj 2020.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w  poniedziałek  18 maja   2019 o godz. 18.00 w budynku  Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu przy ul.Małoszyńskiej w Poznaniu  odbędzie się zebranie (sesja) Rady Osiedla Junikowo. Zebranie, ze względu na przepisy dotyczące odległości pomiędzy uczestnikami takich zebrań, odbędzie się w sali gimnastycznej. Oczywiście jak zawsze zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie. Prosimy mieć tylko na uwadze, że uczestnictwo na sesji ROJ  będzie możliwe tylko w przypadku nie przekroczenia limitu ilości osób, które mogą przebywać na sali jednocześnie. 

Zarząd Osiedla Junikowo

Sesja Rady Osiedla Junikowo

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Poznania zwrócił się z apelem o powstrzymanie  się od spotkań towarzyskich, zgromadzeń i wszystkich sytuacji, które mogą ułatwić rozprzestrzenianie się wirusa. Prosi o zachowanie wszelkich  możliwych środków ostrożności. W związku z powyższym poniedziałkowa sesja Rady Osiedla Junikowo się nie odbędzie. O nowym terminie posiedzenia poinformujemy osobno. Jeśli macie Państwo jakieś sprawy do załatwienia prosimy o załatwienie ich droga elektroniczną.

Zarząd Osiedla Junikowo

Zebranie Rady Osiedla w marcu 2020 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w  poniedziałek  16 marca  o godz. 18.00 w budynku  Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu przy ul.Małoszyńskiej w Poznaniu  odbędzie się zebranie (sesja) Rady Osiedla Junikowo. Zebranie odbędzie się w sali nr  106.  Przypominamy, że każdy  może uczestniczyć w sesjach Rady Osiedla.

Wcześniejsza podana data zebrania na dzień 9 marca 2020 ze względów organizacyjnych  okazała się nieaktualna. Za ewentualne niedogodności z wcześniej wyznaczonym terminem serdecznie przepraszamy.

Zarząd Osiedla Junikowo

Zebranie Rady Osiedla Junikowo

Szanowni Państwo

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek  18  Listopada  2019 o godz. 18.00 w budynku  Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu przy ul.Małoszyńskiej w Poznaniu  odbędzie się zebranie (sesja) Rady Osiedla Junikowo.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O ZBLIŻAJĄCEJ SIE DACIE SKŁADANIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO JMA ( szczegóły poniżej).