Wyłożenie projektu planu miejscowego.

Szanowni Państwo ,

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  ulic Wieruszowska , Miśnienska , Żmigrodzka- część A w Poznaniu. Oznaczenia planu Jma ( poniżaj sposób odszukania planu na stronach MPU).                                    W związku z wyłożeniem w dniu dzisiejszym  czyli 15 kwietnia 2019 odbędzie się publiczna dyskusja nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Spotkanie w siedzibie MPU  w Poznaniu ul. Za Bramka 1 (III piętro )godz. 17.00. Uwagi do projektu  planu można składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23 maja 2019 . Uwagi należy składać do Prezydenta  Miasta Poznania  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul.Za Bramką 1  ,61-842 Poznań.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Odszukanie planu:

  1. wchodzimy na stronę   www.mpu.pl
  2. klikamy zakładkę  ” przegląd planów”
  3. następnie klikamy zakładkę ” Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu”
  4. odnajdujemy swój plan  ( w tym przypadku Jma)

 

Wybory do Rady Osiedla Junikowo 24 marzec 2019

Szanowni Państwo,

w niedzielę 24 marca 2019 roku odbyły się wybory do Rady Osiedla Junikowo . W załączeniu protokół z dnia 25 marca 2019  Miejskiego Zespołu  ds. Wyborów Osiedlowych. Z wynikami wyborów można się zapoznać z protokołu. Również z protokołu dowiemy się jaki procent mieszkańców Junikowa  wziął udział w głosowaniu. Wszystkim mieszkańcom , którzy wzięli udział w głosowaniu serdecznie dziękujemy . Informujemy jednocześnie, że nowa Rada Osiedla Junikowo zacznie działać dopiero po jej zaprzysiężeniu co prawdopodobnie nastąpi pod koniec kwietnia. O zaprzysiężeniu Rady oraz wyborze nowych władz poinformujemy  osobnym wpisem po ich dokonaniu. Do czasu zaprzysiężenia członków nowej Rady Osiedla  pracuje jej  Zarząd.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Kandydaci na Radnego Osiedla Junikowo 2019

Szanowni Państwo,

Miejski  Zespół  ds. Wyborów  Osiedlowych w Poznaniu  zarejestrował  21 kandydatów na  Radnego Osiedla Junikowo. Przypominamy, że wybieramy 15 radnych i właśnie  tyle czyli 15 X  można postawić na liście wyborczej w dniu 24 marca 2019 roku. Głos będzie ważny jeśli zaznaczymy  maksymalnie 15  nazwisk z 21. Możemy zaznaczyć od 1 do 15 ale nie więcej. W załączeniu lista kandydatów na Radnego Osiedla Junikowo.

Zarząd Osiedla Junikowo

Twój e-PIT -kampania informacyjna dla podatników

Szanowni Państwo  

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald, informuje  o możliwości skorzystania z usługi Twój  e-PIT w Urzędzie Skarbowym Poznań – Grunwald w dniu 02.03.2019  w godz. od 8.00 do 13.00. Program realizowany   w związku z wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów w 2019r. usługą Twój e-PIT,  kampanią  informacyjną dla podatników.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

 

 

Warsztaty dla mieszkańców na temat zanieczyszczeń powietrza.

Informacja z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędu Miasta Poznania.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Metropolia Poznań we współpracy z wszystkimi zrzeszonymi gminami realizuje projekt dotyczący działań edukacyjno – informacyjnych na temat zanieczyszczeń powietrza. W szczególny sposób w projekt zaangażowane jest Miasto Poznań. Na terenie Miasta zainstalowanych zostało 86 czujników na terenie szkół podstawowych mierzących jakość powietrza w Poznaniu. W ramach działań informacyjnych przewidziano warsztaty z nauczycielami szkół  oraz mieszkańcami, które przeprowadzają przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego.
Najbliższe warsztaty dla mieszkańców Poznania odbędą się 20 lutego 2019 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania od godziny 17. Spotkanie potrwa ok 2,5 godziny.

Wybory do Rad Osiedli 2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania  Nr 995/2018/P  z dnia  27 grudnia 2018 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli  informujemy, że w dniu 24 marca 2019  zostaną przeprowadzone wybory do Rad osiedli na terenie Miasta Poznania w tym również na Osiedlu Junikowo. Zanim dojdzie do wyborów muszą nastąpić zgłoszenia kandydatów na członka Rady Osiedla. Oprócz kandydatów na członka Rady Osiedla  zachęcamy do uczestniczenia w pracach obwodowych komisji wyborczych. Przypominamy, że w przypadku kandydowania do Rady Osiedla można brać w udział w pracach komisji na innym osiedlu niż to, do którego się kandyduje. Szczegółowe informacje w  szczególności o terminach zgłoszeń w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania. W przypadku  dodatkowych pytań  lub też chęci otrzymania formularzy do poszczególnych zgłoszeń prosimy o kontakt mailowy  pod adresem :   Osiedle_Junikowo@um.poznan.pl ,  junikowo@wp.pl    lub też  pod wskazanymi w obwieszczeniu kontaktami.

Zarząd Osiedla Junikowo