Kandydaci na Radnego Osiedla Junikowo 2019

Szanowni Państwo,

Miejski  Zespół  ds. Wyborów  Osiedlowych w Poznaniu  zarejestrował  21 kandydatów na  Radnego Osiedla Junikowo. Przypominamy, że wybieramy 15 radnych i właśnie  tyle czyli 15 X  można postawić na liście wyborczej w dniu 24 marca 2019 roku. Głos będzie ważny jeśli zaznaczymy  maksymalnie 15  nazwisk z 21. Możemy zaznaczyć od 1 do 15 ale nie więcej. W załączeniu lista kandydatów na Radnego Osiedla Junikowo.

Zarząd Osiedla Junikowo

Twój e-PIT -kampania informacyjna dla podatników

Szanowni Państwo  

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald, informuje  o możliwości skorzystania z usługi Twój  e-PIT w Urzędzie Skarbowym Poznań – Grunwald w dniu 02.03.2019  w godz. od 8.00 do 13.00. Program realizowany   w związku z wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów w 2019r. usługą Twój e-PIT,  kampanią  informacyjną dla podatników.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

 

 

Warsztaty dla mieszkańców na temat zanieczyszczeń powietrza.

Informacja z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędu Miasta Poznania.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Metropolia Poznań we współpracy z wszystkimi zrzeszonymi gminami realizuje projekt dotyczący działań edukacyjno – informacyjnych na temat zanieczyszczeń powietrza. W szczególny sposób w projekt zaangażowane jest Miasto Poznań. Na terenie Miasta zainstalowanych zostało 86 czujników na terenie szkół podstawowych mierzących jakość powietrza w Poznaniu. W ramach działań informacyjnych przewidziano warsztaty z nauczycielami szkół  oraz mieszkańcami, które przeprowadzają przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego.
Najbliższe warsztaty dla mieszkańców Poznania odbędą się 20 lutego 2019 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania od godziny 17. Spotkanie potrwa ok 2,5 godziny.

Wybory do Rad Osiedli 2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania  Nr 995/2018/P  z dnia  27 grudnia 2018 w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli  informujemy, że w dniu 24 marca 2019  zostaną przeprowadzone wybory do Rad osiedli na terenie Miasta Poznania w tym również na Osiedlu Junikowo. Zanim dojdzie do wyborów muszą nastąpić zgłoszenia kandydatów na członka Rady Osiedla. Oprócz kandydatów na członka Rady Osiedla  zachęcamy do uczestniczenia w pracach obwodowych komisji wyborczych. Przypominamy, że w przypadku kandydowania do Rady Osiedla można brać w udział w pracach komisji na innym osiedlu niż to, do którego się kandyduje. Szczegółowe informacje w  szczególności o terminach zgłoszeń w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Poznania. W przypadku  dodatkowych pytań  lub też chęci otrzymania formularzy do poszczególnych zgłoszeń prosimy o kontakt mailowy  pod adresem :   Osiedle_Junikowo@um.poznan.pl ,  junikowo@wp.pl    lub też  pod wskazanymi w obwieszczeniu kontaktami.

Zarząd Osiedla Junikowo