Junikowska 4 …cd

Na stronie inwestora, który pod wyżej wymienionym adresem próbuje uruchomić obiekt niezgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania czytamy, że :

„ Żłobek i przedszkole na ul. Junikowskiej 4 otwarte jest w godzinach: 07.00 –17.00, co nie koliduje z obowiązkami zawodowymi rodziców. Obecnie placówka przechodzi gruntowną modernizację, aby przestrzeń była bardziej przyjazna i odpowiednia na przyjęcie wszystkich dzieci. Rekrutacja i prace trwają równolegle „

Informacja ta mija się z prawdą, ponieważ pod tym adresem na razie nie działa żadne przedszkole i żłobek i jest mało prawdopodobne, aby w tym miejscu mogło tu działać. Może ta błędna informacja jest zamieszczona po to, aby ktoś myślał, że tam coś już funkcjonuje, że zostało oddane do użytkowania a teraz tylko zmienia się sposób użytkowania obiektu. Na wszelki wypadek przypominamy, że zmiana sposobu użytkowania też musi być zgodna z zapisami MPZP.

Nie było by problemu, gdyby prawdopodobnie  ktoś komuś czegoś nie obiecał , że mu „załatwi”. Tzw. załatwianie – czytaj – omijanie albo często naruszanie, czy jak widzimy nawet  próba bardzo rażącego naruszanie prawa, stają się „normą”.

Naciąganie niektórych parametrów czy funkcji  budynków, lub podziału działek, jak było w przypadku jednego z placów naszego osiedla,  jest niestety dość często spotykane. Jak już pisaliśmy  w artykule w dniu 11 września 2022 (poniżej)  proces powstawania planów miejscowych zagospodarowania jest dość długi, ponieważ ważnym jego elementem jest udział  społeczny, który jak  widać  w przypadku planowanej inwestycji całkowicie jest ignorowany. Ignorowany jest nie tylko przez inwestora lecz również niektóre jednostki powołane właśnie do tego, aby ład przestrzenny i urbanistyczny  wcześniej uchwalony przestrzegać, bo przecież  nie potrzeba chyba nikomu tłumaczyć (tym bardziej wyspecjalizowanym jednostkom) , że w tym miejscu przedszkole i żłobek funkcjonować nie mogą  i ewentualne przymiarki inwestora na etapie projektu i innych przygotowań powinny zostać wcześniej wyeliminowane.

Skoro już powstał plan to musimy się  trzymać jego  zapisów. Nie wiemy, co kto komu obiecał w tej sprawie ale układanka musi być dość długa. Bo to nie jest tylko oddanie budynku do użytkowania. Potrzebne też są pozytywne opinie Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Ani jednego ani drugiego w normalny sposób inwestor nie jest w stanie przejść -no chyba że na czas odbioru zamuruje niektóre okna sąsiednich budynków lub przymknie oczy na niektóre wysokości etc…a wspomniane instytucje nie sprawdzą czy ten obiekt w tym miejscu może powstać.

Jeśli jednak  byłyby jakiekolwiek próby legalizacji tego obiektu z funkcją przedszkola i żłobka pod tym adresem, inwestor musi być przygotowany na to, że niestety ale  będziemy się od tego odwoływali  do instancji wyższych.  Dodatkowo zwrócimy się do Prezydenta Miasta Poznania oraz Rady Miasta Poznania z wnioskiem o wstrzymanie wszystkich wywołanych Planów Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego z powodu nieprzestrzegania   już uchwalonych MPZP. Niepotrzebne wydawanie pieniędzy na ich opracowanie, zaangażowanie społeczne mieszkańców     i instytucji, prace różnych komisji oraz Rady Miasta Poznania która je uchwala , skoro sprowadza się do tego, że inwestor mimo  szczegółowych zapisów  MPZP robi (niestety z pomocą niektórych urzędów) co chce.

Zarząd Osiedla Junikowo

Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*