28 Polska edycja Akcji Sprzątanie Świata

Szanowni Państwo,

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania ma przyjemność zaprosić do udziału w 28. polskiej edycji akcji Sprzątanie Świata, która odbędzie się w dniach 17 – 19 września 2021 r. 

Przekazujemy Państwu kilka kluczowych informacji organizacyjnych:

  • zgłoszenia chęci wzięcia udziału w akcji należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia br. poprzez przesłanie na adres michal_mikolajczak@um.poznan.pl (w temacie – Sprzątanie Świata 2021) wypełnionego formularza, który przekazujemy w załączeniu; (data ta jest uwarunkowana koniecznością przeprowadzenia postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów na podstawie Państwa zgłoszeń); po wskazanym terminie nie będzie możliwości dopisania się na listę uczestników,
  • przy wyborze miejsca deponowania odpadów należy wziąć pod uwagę, aby lokalizacja ta była łatwo dostępna dla pojazdu odbierającego odpady i znajdowała się w ciągu utwardzonej drogi, w widocznym miejscu, nieutrudniającym jednak poruszania się użytkownikom drogi (w obsługę odbioru odpadów zaangażowane są duże pojazdy ciężarowe, które na lokalne, nieutwardzone drogi mogę nie wjechać),       
  • organizator zapewnia Państwu worki do zbierania odpadów o pojemności 120 i 50 litrów – worki są specjalnie oznakowane i dedykowane wyłącznie na miejskie akcje ekologiczne (nie ma możliwości podstawienia w miejsce sprzątania kontenerów na odpady),
  • każdej grupie przekazujemy zestaw jednorazowych rękawic (w liczbie uzależnionej od liczby zainteresowanych uczestników), jednakże – prosimy już na etapie zgłoszenia rozważyć, czy zamierzają Państwa korzystać z tych rękawic, czy zaopatrzą się w grubsze robocze rękawice we własnym zakresie,
  • odbiór odpadów będzie odbywał się w terminie maksymalnie do 3 dni po ostatnim dniu trwania akcji,
  • organizator dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji odbioru opadów
    w przypadku zebrania przez uczestników akcji większej ilości odpadów niż organizator założył,
  • z uwagi na sytuację epidemiologiczną podczas sprzątania w grupach należy przestrzegać obowiązujących na dzień akcji wytycznych oraz zachować właściwy dystans społeczny,
  • ideą akcji jest poprawa czystości i estetyki przestrzeni publicznych, zatem prosimy pamiętać, żeby nie traktować akcji jako możliwości sprzątania „własnego podwórka”.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom oraz docierającym do nas sygnałom chęci organizowania oddolnych akcji sprzątania na terenie Poznania również poza corocznymi akcjami Wiosenne Porządki i Sprzątanie Świata, uprzejmie informujemy,                      że każdorazowo chęć przeprowadzenia takiej akcji należy zgłaszać telefonicznie do tut. Wydziału (pod numer 61 878 5558 lub 61 878 5559) z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Sposób prowadzenia działań, jego termin oraz sposób wsparcia z naszej strony analizować będziemy indywidualnie.

Monika Nowotna

Zastępca Dyrektora ds. komunalnych

Niezbędne formularze do zgłoszenia pod adresem : junikowo@wp.pl

Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*