Miejski komunikat o deratyzacjiURZĄD MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Znak sprawy: GKo-X.7021.6.3.2021 Poznań, 08-03-2021 r.

*03032101984*
Nr rej.: 03032101984
Rady Osiedli poprzez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Dotyczy: obowiązkowej deratyzacji

W związku z ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Poznania Komunikatem odnośnie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Poznania w terminie od 1 do 30 kwietnia 2021 r., Wydział Gospodarki Komunalnej przekazuje przedmiotowy komunikat do wiadomości Rad Osiedli.

Z wypracowanym nowym podejściem do realizacji obowiązku przeprowadzania na terenie miasta corocznej akcji deratyzacyjnej, dodatkowo przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje w tym zakresie:

  • powszechna akcja deratyzacji na terenie Poznania jest przeprowadzana w ciągu roku dwukrotnie – w terminie od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 września – co wynika z zapisów przyjętego Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXXIX/690/VIII/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania, zwanego dalej Regulaminem;
  • zwiększenie częstotliwości akcji z jednego do dwóch razy w ciągu roku jest podyktowane koniecznością podjęcia zintensyfikowanych działań w celu zmniejszenia populacji gryzoni w mieście;
  • każdorazowo akcja podlega procedurze publikacji komunikatu Prezydenta Miasta Poznania, w którym zawarte są zasady przeprowadzania akcji (komunikat w załączeniu);
  • najistotniejsze informacje dotyczące akcji dostępne są na stronie www.poznan.pl/gk >> Czyste Miasto >> Porządek w mieście;
  • informacji odnośnie akcji udzielają również pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonu: 61 878 15 00, 61 878 55 59;
  • w czasie trwania akcji Straż Miejska Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Do dyspozycji Rad Osiedli przekazujemy również plakat o charakterze informacyjnym, który prosimy wykorzystać w gazetkach osiedlowych, na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronach internetowych i w innych środkach przekazu stosowanych przez Rady Osiedla. 

Monika Nowotna
Z-ca Dyrektora ds. komunalnych

W systemie tradycyjnym, w obiegu wewnętrznym dokument podpisany elektronicznie nie wymaga podpisu odręcznego na podstawie pisma okólnego Sekretarza Miasta Poznania w sprawie procedury obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Poznania.

Sprawę prowadzi: Kochańska Alicja, tel. 61 878 55 59

Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*