Ulica Bełchatowska cd…

W ostatniej informacji z lutego informowaliśmy Państwa o nieuzasadnionym  i przeciągającym o pół roku  remoncie (budowie cieplika) na ulicy Bełchatowskiej. Informowaliśmy również o wystosowaniu pisma do Pana Mariusza Wiśniewskiego z-cy Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji ponieważ  z podległych mu wydziałów a w szczególności z  MIR żadnej informacji mimo naszych próśb nie otrzymaliśmy. W piśmie tym  oprócz prośby o podanie terminu  zakończenia budowy poprosiliśmy o podanie przyczyny dla której firma , która wykonuje te prace nie skończyła jej w planowanym (czyli połowa sierpnia  2020 r ) terminie. Oprócz tego poprosiliśmy również o informacje na jakie ulgi mieszkańcy południowej części Junikowa mogą liczyć skoro od pół roku ponoszą straty z tytułu objazdów , czasu etc.  Te wszystkie starty  tak samo jak opłaty za zajęcie pasa drogowego a tym przypadku całej ulicy są proste do wyliczenia. Poczekamy na odpowiedź. Prawdopodobnie  te i inne nasze starania spowodowały ,że od wczoraj na tej ulicy jest wzmożony ruch. Nawet dzisiaj (sobota 6 marca) na budowie jest tak duża liczba pracowników jakiej nie widzieliśmy od początku budowy. Obywatel jeśli nie dopełni w terminie  jakiejś nałożonej przepisami czynności albo opłaty  ,albo naruszy obowiązujące prawo czy nawet obyczaje zostaje pociągnięty do odpowiedzialności z reguły jest to mandat albo opłata  administracyjna. Ciekawi nas czy ktoś poniesie jakąś dolegliwość z tytuły bezprawnego zajęcia ulicy przez ponad pół roku i narażenia nas Junikowian na dodatkowe koszty?

Zarząd Osiedla Junikowo

Dodaj do zakładek permalink.

One Response to Ulica Bełchatowska cd…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*