Ulica Bełchatowska cd…

W ostatniej informacji z lutego informowaliśmy Państwa o nieuzasadnionym  i przeciągającym o pół roku  remoncie (budowie cieplika) na ulicy Bełchatowskiej. Informowaliśmy również o wystosowaniu pisma do Pana Mariusza Wiśniewskiego z-cy Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji ponieważ  z podległych mu wydziałów a w szczególności z  MIR żadnej informacji mimo naszych próśb nie otrzymaliśmy. W piśmie tym  oprócz prośby o podanie terminu  zakończenia budowy poprosiliśmy o podanie przyczyny dla której firma , która wykonuje te prace nie skończyła jej w planowanym (czyli połowa sierpnia  2020 r ) terminie. Oprócz tego poprosiliśmy również o informacje na jakie ulgi mieszkańcy południowej części Junikowa mogą liczyć skoro od pół roku ponoszą straty z tytułu objazdów , czasu etc.  Te wszystkie starty  tak samo jak opłaty za zajęcie pasa drogowego a tym przypadku całej ulicy są proste do wyliczenia. Poczekamy na odpowiedź. Prawdopodobnie  te i inne nasze starania spowodowały ,że od wczoraj na tej ulicy jest wzmożony ruch. Nawet dzisiaj (sobota 6 marca) na budowie jest tak duża liczba pracowników jakiej nie widzieliśmy od początku budowy. Obywatel jeśli nie dopełni w terminie  jakiejś nałożonej przepisami czynności albo opłaty  ,albo naruszy obowiązujące prawo czy nawet obyczaje zostaje pociągnięty do odpowiedzialności z reguły jest to mandat albo opłata  administracyjna. Ciekawi nas czy ktoś poniesie jakąś dolegliwość z tytuły bezprawnego zajęcia ulicy przez ponad pół roku i narażenia nas Junikowian na dodatkowe koszty?

Zarząd Osiedla Junikowo

Dodaj do zakładek permalink.

One Response to Ulica Bełchatowska cd…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*