Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Szanowni Państwo ,

5 maja 2020 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. 24 czerwca odbyły się konsultację (video)  z przedstawicielami Rad Osiedli . Podczas tej video-konferencji prawie wszyscy wskazywali na bardzo krótki okres zgłaszania wniosków do I etapu projektu Studium. O wyniku tych starań oczywiście poinformujemy Państwa. Do tego czasu obowiązuje termin 31 lipca jako ostateczny do przesłania ewentualnych wniosków. Przypominamy, że Studium z 2014 roku jeszcze obowiązuje i można się  z nim zapoznać na stronie  www.mpu.pl  w zakładce Studium. Przesyłamy Państwu , krótka informację na temat składania wniosków.  Szczegółowo z projektem można się zapoznać na stronach miasta-  www.poznan.pl/mim/konsultujemy/inne,p,38117,38125.html. Prosimy Państwa o zapoznanie się z materiałami i zgłaszanie  wniosków. Przygotowywany dokument jest bardzo ważny ponieważ na kilka lub kilkanaście kolejnych lat  będzie dokumentem , w  którym zawarte będą  założenia urbanistyczne i przestrzenne dla nowo powstałych Planów Zagospodarowania a już istniejące można będzie poprawiać.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*