Znakowanie rowerów podczas festynu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dzięki uprzejmości policjantów z Komendy Miejskiej w Poznaniu, w trakcie naszego festynu w dniu 13 czerwca 2015 roku na terenie Parku im ks. Feliksa Michalskiego będzie przeprowadzona akcja znakowania rowerów. Policjanci będą znakować rowery w godz. od 11.00 do 15.00. Znakowanie rowerów odbywa się w ramach akcji „Poznański rower – bezpieczny rower”, więc obowiązują te same regulaminy (http://www.poznan.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3214). Zapraszamy mieszkańców Junikowa do tej akcji. Znajdziecie nas Państwo w jednym z namiotów na terenie parku. Znakowanie rowerów jest BEZPŁATNE.

Paweł Rosada

Nowy sezon boiska w parku im. ks. Feliksa Michalskiego

Dzisiaj ruszyła możliwość rezerwacji boiska w parku im. ks. Feliksa Michalskiego. Pojawiało się wiele pytań, dlaczego boisko jeszcze nie działa, przyczyną tego była konserwacja zarówno systemu rezerwacji jak i siatki. Konieczna jest ponowna rejestracja. Siatka zawieszona zostanie w sobotę 25 kwietnia w godzinach popołudniowych, natomiast od dzisiaj będzie możliwa rezerwacja terminów od poniedziałku 27 kwietnia.

Rada Osiedla Junikowo

Konsultacje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Junikowo Południe”

II etap konsultacji społecznych
dotyczących projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
” JUNIKOWO POŁUDNIE ”
w PoznaniuSpotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w środę, 25 marca 2015 r. o godzinie 17.00 w Liceum Plastycznym przy ul. Junikowskiej 35 w Poznaniu.

Zapraszamy na spotkanie. Państwa zdanie będzie miało wpływ na podejmowane

ODDZIAŁ DIALOGU SPOŁECZNEGO
Biura Prezydenta
Urząd Miasta PoznaniaKontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna:
Marcin Siwek, tel. 61/845 50 66.

Kwestie organizacyjne spotkania: Biuro Prezydenta Urzędu Miasta Poznania,
Agata Przybylak, tel. 61/878 50 95.

Więcej informacji na stronie www.poznan.pl/konsultujemy.

Szanowni Państwo przedstawiamy kandydatów na radnych
Osiedla Junikowo – kadencja 2015-2019
Okręg I-Junikowo

Lp. Nazwisko i imiona wiek zawód lub wykształcenie
1. BORKOWSKI Arkadiusz Jan 25 mgr inż. budownictwa
2. DRZAZGA Hubert Łukasz 35 prawnik
3. DWORNIK Elżbieta Urszula 62 technolog żywienia
4. FALKIEWICZ Tomasz Mirosław 49 złotnik
5. GRZESZKOWIAK Krzysztof 25 polityk społeczny
6. HECHT Monika 39 handlowiec
7. JARCZASZYK Adam 54 inż. budownictwa
8. JARZĘBSKI Andrzej Marek 60 inż. melioracji
9. JENEK Hanna Maria 58 zootechnik
10. KAISER Kazimierz 68 spawacz – ślusarz
11. KAŁĄŻNY Marek 55 lekarz stomatolog
12. KOSTAŃSKI Janusz Bolesław 76 cukiernik
13. KOZŁOWSKA Paulina Marta Anna 62 mgr inż. budownictwa
14. MENKE Ryszard Marian 56 średnie
15. MICHALCZYK Izabela 39 mgr ekonomii
16. MISIAK Wanda Maria 58 inż. ogrodnik
17. MUSIAŁ Zenon Franciszek 62 mgr inżynier
18. PAWLEWSKI Paweł 57 nauczyciel akademicki
19. PIWNICKA Daria Anna 28 inż. ogrodnictwa
20. RATAJCZAK – ZIÓŁKOWSKA Katarzyna 33 mgr politologii
21. RODZIEJCZAK Wojciech 57 geograf
22. ROSADA Paweł 53 wyższe ekonomiczne
23. SCHNEIDER Radosław Jan 42 urzędnik
24. SMÓLSKI Janusz 66 mgr inż. budownictwa
25. SOSIŃSKA Dorota Anna 58 technik budowlany
26. STRZELECKI Paweł Norbert 31 radca prawny
27. SZIŁAJTIS – OBIEGŁO Rita Mirosława 57 mgr farmacji
28. TRITT Szymon Antoni 34 artysta – muzyk
29. WROCIŃSKA Joanna Maria 18 uczennica

Będzie droga rowerowa z Junikowa do centrum!

Pod koniec stycznia Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2015. W budżecie tym znalazło się 70 tys. zł na koncepcję drogi rowerowej wzdłuż Grunwaldzkiej od Smoluchowskiego do centrum. Dodatkowo w roku 2016 zarezerwowano kwotę 200 tys. zł na projekt tej drogi. Zapis ten znalazł się po wprowadzeniu autopoprawki Prezydenta Jaśkowiaka.

O budowę tej drogi sami staraliśmy się już od dłuższego czasu. Dotychczas jednak ZDM odpowiadał, że nie ma jej w planach. Pomysł tej inwestycji pojawił się 2 lata temu także wśród projektów do budżetu obywatelskiego zgłoszony przez Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania. ZDM nie poddał go jednak pod głosowanie. Rok później, czyli w roku 2014, podobny projekt zgłosił Tadeusz Mirski. Tym razem ZDM zredukował pomysł realizacji drogi i zmienił go na stworzenie koncepcji drogi rowerowej. Taki właśnie projekt został poddany pod głosowanie w budżecie obywatelskim i uplasował się on na pierwszym miejscu wśród projektów, które nie będą zrealizowane.

Z rozgłosu, który przy okazji powstał dla projektu, ponownie skorzystaliśmy jako Rada Osiedla. Przed sesją budżetową Rady Miasta wysłaliśmy pismo do Radnych i do Prezydenta Miasta z prośbą o zapisanie środków na koncepcję, projekt lub realizację trasy w bieżącym, 2015 roku wraz ze wskazaniem wielu zalet realizacji tego projektu. Pomysł ten znalazł końcowo uznanie Prezydenta, który wspomniane wcześniej kwoty zapisał w budżecie poprzez wprowadzenie autopoprawki. Z ramienia Rady Osiedla Junikowo odpowiedzialnym za opracowanie oraz przygotowanie projektu był pan Arkadiusz Borkowski, któremu bardzo serdecznie dziękujemy .

Dziękujemy również za odpowiedź i wsparcie tematu Radnym Miejskim: Karolinie Fabiś-Szulc z PO, Klaudii Strzeleckiej z PiS oraz Antoniemu Szczucińskiemu z SLD. Mamy nadzieję, że droga do realizacji tej inwestycji będzie już prosta.

Paweł Rosada

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Bezpieczne Ferie 2015

Nadchodzi okres zimowego wypoczynku. To czas zabaw, które nie zawsze kończą się szczęśliwie. Starajmy się więc pamiętać o bezpieczeństwie własnym, kolegów i rodziny. Zwróćmy uwagę na zagrożenia, z którymi w tym okresie możemy się spotkać. Dlatego Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Grunwald przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:
– unikajmy zabaw na lodzie, na zbiornikach wodnych: jeziorach, stawach i basenach przeciwpożarowych. Lód często jest tam cienki i grozi załamaniem, co może się skończyć zatonięciem przebywających na nim osób. Korzystajmy z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych lodowisk.
– wyjeżdżając na ferie nie zapominajmy o zabezpieczeniu własnych dóbr w miejscu zamieszkania. Przestępcy uaktywniają się wiedząc, że domownicy wyjechali. Skorzystajmy więc z tzw. nadzoru sąsiedzkiego, co może uchronić nas od przykrej niespodzianki w postaci włamania do mieszkania.
– afiszowanie się w miejscach publicznych pieniędzmi, drogocennymi przedmiotami oraz nierozważne zawiązywanie nowych znajomości, może potencjalnie zwiększyć prawdopodobieństwo przestępstwa na naszą szkodę. Zwracajmy więc uwagę, czy nikt nas nie obserwuje, nie idzie za nami.

Unikajmy miejsc nieoświetlonych, przechodnich bram i zarośli. W porze wieczorowo – nocnej nigdy nie wracajmy do domu samotnie. Pamiętajmy, że nasze życie i zdrowie jest najważniejsze więc gdy staniemy się już ofiarą przestępstwa starajmy się zapamiętać, jak wyglądali sprawcy, jak się do siebie zwracali i w którym kierunku się oddalili. Niezwłocznie też powiadomcie Policję pod nr tel. 112 lub 997. Szybka reakcja może pomóc policjantom w zatrzymaniu sprawców i odzyskaniu utraconego mienia.

st.sierż. Ewelina Błażejak – Trafna