Konsultacje – ulice Wołczyńska i Wołowska

Szanowni Państwo,
zapraszam na spotkania konsultacyjne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wrześniu br ; I etap dotyczący projektu „Rejon ulic Wołczyńskiej i Wołowskiej” w Poznaniu, który odbędzie się w środę, 30 września 2015 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 52, ul. Fabianowo 29 w Poznaniu.

Projektant prowadzący: Adam Kijowski, tel. 61 8455 064, kontakt: Tomasz Pawliczak, tel. 8455 066.

W załączniku przesyłam Państwu mapy z granicami mpzp.

Skutki nawałnicy

Po ostatniej nawałnicy stale możemy obserwować jej skutki. Połamane drzewa, zniszczone gałęzie i pewno nie tylko. Skala zniszczeń powoduje, że usuwanie skutków nawałnicy trwa kilka dni i mimo zwiększonych działań pewne lokalizacje mogą zostać pominięte. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie informacji z lokalizacją i charakterem uszkodzeń zieleni lub ewentualnie infrastruktury drogowej/małej architektury w obrębie pasów drogowych.

Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane do odpowiednich jednostek.

PEKA – Festyn

Szanowni Państwo,
w dniu 13 czerwca 2015, podczas festynu w parku im ks. Feliksa Michalskiego, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi punkt informacyjny PEKA, w którym przedstawiciele ZTM będą informować o systemie PEKA, przyjmować wnioski o wydanie kart PEKA oraz wykonywać bezpłatne zdjęcia, potrzebne do wydania kart imiennych. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Junikowa, i nie tylko Junikowa, ale również gości z innych osiedli, do stoiska ZTM. Stoisko będzie uruchomione w parku podczas festynu w godzinach od 13.00 do 18.00. Będzie specjalnie oznaczone, więc łatwo będzie można je znaleźć.