Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Junikowo-Południe

Szanowni Państwo,

w dniu 20 czerwca  2017 roku Rada Miasta Poznania uchwałą nr L/874/VII/2017  uchwaliła wywołany  w roku 2008 MPZP Junikowo-Południe. Zgodnie z uchwałą wchodzi ona w życie  po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski  natomiast ogłosił to w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 28.06.2017 poz. 4646. Po dniu 28 lipca 2017 uchwała jest prawomocna.

Zarząd Osiedla Junikowo

Trzecie wyłożenie projektu MPZP Junikowo-Północ

Szanowni Państwo,
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje o kolejnym wyłożeniu projektu MPZP Junikowo-Północ. Szczegóły poniżej. Zainteresowanych prosimy o udział  w dyskusji i dotrzymanie terminów składanych wniosków.
Aby bardziej szczegółowo zapoznać się projektem planu  — wchodzimy na stronę www.mpu.pl tam  naciskamy przegląd planów  następnie naciskamy Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu i po wyświetleniu tabelki odszukujemy nasz plan pod nazwą Jn .
Zarząd Osiedla Junikowo

25 rocznica powstania Rady Osiedla Junikowo

Szanowni Państwo ,

z okazji 25 rocznicy powstania Rady Osiedla Junikowo  Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak oraz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Pan Grzegorz Ganowicz wystosowali do radnych naszego osiedla list gratulacyjny. Podczas Festynu Rodzinnego w dniu  10 czerwca 2017   list gratulacyjny z rąk przedstawiciela Prezydenta Miasta Poznania pana Tomasza Wiśniewskiego odebrał przewodniczący Rady Osiedla Junikowo  pan Marek Kałążny. Prezydent Poznania i Przewodniczący Rady Miasta Poznania podziękowali  oczywiście wszystkim radnym , którzy  w okresie od roku 1992 do 2017   pełnili funkcje radnych osiedlowych.

Zarząd Osiedla

Kolejny projekt planu miejscowego będzie wkrótce wyłożony.

Szanowni Państwo ,

informujemy że MPZP Junikowo Północ zostanie wyłożony zgodnie z informacją poniżej.

Dla przypomnienia wchodzimy na stronę www.mpu.pl tam  naciskamy przegląd planów  następnie naciskamy Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu i po wyświetleniu tabelki odszukujemy nasz plan pod nazwą JN 

Zarząd Osiedla Junikowo

Ponowne wyłożenie projektów MPZP.

Szanowni Państwo ,

informujemy że MPZP Junikowo Południe zostanie wyłożony zgodnie z informacją poniżej natomiast jeśli chodzi o MPZP Junikowo Północ to będzie wyłożony prawdopodobnie  od 23.03-21.04 a dyskusja 11.04 zbieranie uwag do 5.05. Oczywiście poinformujemy Państwa o tym bardziej szczegółowo. Na razie mamy informację na temat planu Junikowo Południe. Chcielibyśmy tylko przypomnieć że jest to już drugie wyłożenie ponieważ w stosunku do pierwszego zaszły zmiany na tyle istotne aby projekt MPZP został ponownie wyłożony. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się tym planem.

Dla przypomnienia wchodzimy na stronę www.mpu.pl tam  naciskamy przegląd planów  następnie naciskamy Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu i po wyświetleniu tabelki odszukujemy nasz plan pod nazwą Jd .

Zarząd Osiedla Junikowo