IX Bieg Przełajowy im. Lecha Molewskeigo

Szanowni Państwo ,

zapraszamy do udziału w  IX Przełajowym Biegu im. Lecha Molewskiego. Bieg organizujemy  już po  raz  11  i jak zwykle  najwięcej uczestników spodziewamy się  w kategoriach Szkoły Podstawowej jednak jak co roku organizujemy też bieg w kategorii open do której zapraszamy. W każdej kategorii a szczególnie w Open zapraszamy  tylko amatorów biegania. Konkurencje zostaną rozegrane w kategoriach jak na plakacie

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Uwagi do projektu planu miejscowego. Tylko do 23 sierpnia 2019.

Szanowni Państwo ,

przypominamy zainteresowanym aby do 23 sierpnia 2019 roku zgłaszać swoje uwagi do projektu planu miejscowego Jma.

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu  wyłożył po raz drugi do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  ulic Wieruszowska , Miśnienska , Żmigrodzka- część A w Poznaniu. Oznaczenia planu Jma (poniżaj sposób odszukania planu na stronach MPU).                                    Drugie wyłożenie było potrzebne ponieważ w stosunku do jednego z obszarów nastąpiły  dość istotne zmiany. Chodziło o umiejscowienie na jednej z działek stacji benzynowej ( a właściwie takich zapisów aby taka stacja mogła powstać) . Ze względu na to, że  okoliczni mieszkańcy ,  właściciele sąsiednich działek  w końcu Rada Osiedla i inne organizacje społeczne napisały wnioski o to aby zakazać w tym miejscu lokalizacji stacji benzynowej  a mimo wszystko te uwagi odrzucono i  uwzględniono tylko uwagę inwestora dotycząca właśnie jej lokalizacji. Z tym zapisem  nie mogliśmy się zgodzić i w związku z tym jest kolejne wyłożenie. Prawdopodobnie będzie kolejne ale o tym zadecyduje już Prezydent Miasta. Uwagi należy składać do Prezydenta  Miasta Poznania  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Za Bramką 1  ,61-842 Poznań.

Aby zapoznać  się z projektem planu :

  1. wchodzimy na stronę   www.mpu.pl
  2. klikamy zakładkę  ” przegląd planów”
  3. następnie klikamy zakładkę ” Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu”
  4. odnajdujemy swój plan  ( w tym przypadku Jma)

Zarząd Osiedla Junikowo

VIII Festyn Rodzinny -15 czerwca 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na organizowany przez  Radę Osiedla Junikowo VIII Festyn Rodzinny. Festyn odbędzie się 15 czerwca 2019 w Parku im. ks. Feliksa Michalskiego w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 250.
Jak zwykle czeka na Państwa mnóstwo atrakcji. Godziny południowe przeznaczone są dla dzieci natomiast  popołudnie i wieczór dla  starszych mieszkańców naszego osiedla. Szczegółowy program w załączeniu.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Uwagi do projektu planu miejscowego. Tylko do 23 maja 2019.

Szanowni Państwo ,

przypominamy zainteresowanym aby do 23 maja 2019 roku zgłaszać swoje uwagi do projektu planu miejscowego. Przypominamy szczegóły z kwitenia:

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  ulic Wieruszowska , Miśnienska , Żmigrodzka- część A w Poznaniu. Oznaczenia planu Jma (poniżaj sposób odszukania planu na stronach MPU).                                    W związku z wyłożeniem w dniu dzisiejszym  czyli 15 kwietnia 2019 odbędzie się publiczna dyskusja nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Spotkanie w siedzibie MPU  w Poznaniu ul. Za Bramka 1 (III piętro )godz. 17.00. Uwagi do projektu  planu można składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23 maja 2019 . Uwagi należy składać do Prezydenta  Miasta Poznania  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul.Za Bramką 1  ,61-842 Poznań.

Aby zapoznać  się z projektem planu :

  1. wchodzimy na stronę   www.mpu.pl
  2. klikamy zakładkę  ” przegląd planów”
  3. następnie klikamy zakładkę ” Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu”
  4. odnajdujemy swój plan  ( w tym przypadku Jma)

Zarząd Osiedla Junikowo

Budżet Osiedlowy na rok 2020

Szanowni Państwo , Mieszkańcy Osiedla Junikowo,

w lipcu 2019 Rada Osiedla Junikowo uchwalać będzie plan wydatków na rok 2020. Nie znamy jeszcze dokładnej kwoty ale będą to kwoty bardzo zbliżone do lat ubiegłych. W roku 2018 mieliśmy do podziału kwotę 453932,00  z czego 89956,00 to kwota naliczona proporcjonalnie do liczby ludności i można ją wydatkować na inwestycje lub inne zadania osiedlowe oraz kwota 363976,00 która to kwotę można przeznaczyć tylko na inwestycję lub remonty. przekładowo z kwoty 89956,00 możemy wyznaczać zadania takie jak :organizację festynu ,dofinasowanie placówek osiedlowych i inne ale z kwotę 363976,00 możemy przeznaczyć tylko na zadanie inwestycyjne (np. budowa placu zabaw) lub remonty dróg i chodników. Oprócz w/w kwot dostaniemy od ZDM kwotę tzw. powierzoną (będzie to około 200000,00 ) która można przeznaczyć tylko i wyłącznie na remonty istniejących dróg i chodników –żadne nowe inwestycje. Do lipca jest jeszcze trochę czasu ale prosimy Państwa o zgłaszanie propozycji budżetowych na rok 2020. Można je zgłosić u każdego radnego osiedlowego , na sesji Rady Osiedla Junikowo (najbliższa 10 czerwca 2019) lub elektronicznie:  junikowo@wp.pl

Zarząd Osiedla Junikowo