I Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Rady Osiedla Junikowo

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w I Amatorskim Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Rady Osiedla Junikowo. Mecze eliminacyjne w dniach od dnia 13 do 15 czerwca 2018 roku na korcie tenisowym w Parku im. księdza Feliksa Michalskiego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 w godzinach od 17.00 do 21.00 Rozgrywki finałowe w dniu 16 czerwca 2018 roku w godz. od 12.00 do 15.00 podczas corocznego Festynu Rodzinnego. Do udziału w turnieju zapraszamy osoby od 16 roku życia. Górna granica wieku nieograniczona. Turniej rozgrywany będzie w kategorii OPEN . Turniej przeznaczony tylko dla amatorów.

Zgłoszenia do turnieju do dnia 9 czerwca 2018 na:

  1. tel. 607 632128   e-mail: golden.print@onet.pl  pan  Filip
  2. tel. 601 639525   e-mail maciejglinkowski@o2.pl  pan Maciej

W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej potrzebna będzie zgoda rodziców lub opiekuna.

Zapraszamy do udziału,

Rada Osiedla Junikowo

II etap konsultacji społecznych w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej – część A w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

Gabinet Prezydenta  Urządu Miasta Poznania  i Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu  zapraszana  na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej – część A w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w czwartek, 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Auli 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego na ul. Małoszyńskiej 38 w Poznaniu.

Konsultacje społeczne potrwają od 19 kwietnia do 10 maja 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu  po spotkaniu w dniu 19 kwietnia  można przesyłać:

– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Zarząd Osiedla Junikowo

 

 

Pojemniki na odpady BIO

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wywozu i segregacji odpadów Bio przekazujemy krótką informację z GOAP dotyczącą zakupu pojemnika i wywozu odpadów Bio. Prawdopodobnie duża część pytań dotyczy wywozu odpadów tzw. zielonych które do tej pory odbierane były w brązowych workach. Od 2018 roku brązowych worków już nie będzie. Odpady zielone ładujemy do brązowego pojemnika Bio. Na wszystkei zapytania znajdziecie państwo odpowiedź w  ulotce informacyjnej.

Zarząd Osiedla Junikowo

Sesja Rady Osiedla Junikowo w styczniu 2018

Szanowni Państwo,

w najbliższy poniedziałek 15 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w budynku   38 Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego   w Poznaniu przy ul. Małoszynskiej 38 odbędzie się sesja Rady Osiedla Junikowo. Po sesji 0 godz.18.00   odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm panem  Bartłomiejem Wróblewskim. Zapraszamy na sesję oraz oczywiście na spotkanie z posłem (szczegóły w ogłoszeniu poniżej)

Zarząd Osiedla Junikowo

——————————————————————————————————————————————-