Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania Panem Jackiem Jaśkowiakiem.

Szanowni  Państwo, Mieszkańcy Junikowa,

Informujemy,  że w dniu 23 lutego 2017  w ramach  swoich  cyklicznych  spotkań z  mieszkańcami i radami osiedli  odbędzie się spotkanie z  Prezydentem  Miasta Poznania Panem  Jackiem  Jaśkowiakiem . Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00 w   budynku   Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu przy ul. Małoszyńskiej 38 . O spotkaniu   poinformujemy   Państwa dodatkowo  w połowie lutego . Już teraz zapraszamy na spotkanie.

Zarząd Osiedla Junikowo

Znów wypadek na rondzie Skubiszewskiego.

Dzisiaj tj. 14 stycznia 2017 około godz.12.00  miał miejsce kolejny, na szczęście bez ofiar w ludziach, wypadek na rondzie im. Krzysztofa Skubiszewskiego  (Grunwaldzka/Smoluchowskiego). Mimo wcześniejszych pisemnych  wniosków o poprawę bezpieczeństwa na tym rondzie wysłanych przez Radę Osiedla Junikowo i zapewnieniach służb miejskich, że do poprawy bezpieczeństwa (lub oznakowania) w najbliższym czasie dojdzie , nie zrobiono nic w tym zakresie. Dodatkowo od czterech dni nie działa  tam  sygnalizacja świetlna. O tym fakcie służby miejskie też były powiadomione. Skoro cyklicznie dochodzi w tym miejscu do wypadków i wszystkie należą do kategorii groźnych  to znaczy, że coś jest nie tak. Polecalibyśmy determinację w opracowaniu poprawy bezpieczeństwa na rondzie Skubiszewskiego  taką samą,  jak niektóre wydziały  wykazują np. w sprawie  organizacji ruchu na  innych   ulicach naszego Osiedla – np. ul. Wschowskiej, której ranga jest zupełnie inna i o znaczeniu zupełnie lokalnym . Skoro głównymi uczestnikami (nie sprawcami tylko uczestnikami) wypadków na tym rondzie  są pojazdy komunikacji miejskiej – to dlaczego nie polecono motorniczym tramwajów zachować szczególną ostrożność na tym rondzie. Jak widać na załączonym zdjęciu tramwaj przeciągnął samochód o co najmniej  dwa lub trzy pasy ruchu. Gdyby dla tramwajów  polecono jeździć na tym rondzie wolniej myślimy, że aż takich zniszczeń by nie było. W tym przypadku mamy nadzieję, że szczegółowe badania wykażą sprawcę i szybkości pojazdów   Uwadze służb miejskich  polecamy po raz kolejny pracę nad poprawą bezpieczeństwa na tym rondzie.

Zarząd OsiedlaRondo 14..01.2017

Uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo ,
przypominamy, że z dniem 10 listopada 2016 r. kończy się możliwość złożenia uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO-POŁUDNIE”. Dodatkowe spotkanie informacyjne z mieszkańcami Rada Osiedla Junikowo odbyła w dniu 26 października 2016.Zainteresowanym pozostaje tylko w wyznaczonym terminie złożyć w odpowiedniej formie (patrz załącznik) uwagę do planu.
Mieszkańców części północnej naszego osiedla informujemy, że ostatnie spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie projekt planu „JUNIKOWO-PÓŁNOC” planujemy odbyć w dniu 17 listopada 2016  o godz.17.00  w auli budynku Gimnazjum nr 58 w Poznaniu. Na spotkanie serdecznie zapraszamy i informujemy że do tego projektu planu miejscowego uwagi składamy do dnia 1 grudnia 2016 r. Wzór uwagi w załączeniu. Oczywiście w przypadku planu części północnej wpisujemy „JUNIKOWO-PÓŁNOC”

Zarząd Osiedla Junikowo

Wzór uwagi do projektu planu miejscowego:

file-page1

UWAGA !!! Ważne. Wyłożono drugi projekt planu miejscowego pn. Junikowo-Północ.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  informuję  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JUNIKOWO-PÓŁNOC”.  Uwagi składamy do dnia 1 grudnia 2016. Szczegółowe informacje w załączniku.

Zarząd Osiedla Junikowo

Plan miejscowy  wraz z opisem znajdziemy na stronie www.mpu.pl  Po wejściu na stronę www.mpu.pl  wciskamy 1.Przegląd planów następnie wciskamy 2.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Opracowaniu i znajdujemy w spisie nasze  plany oznaczone Jn -Junikowo -Północ oraz  Jd Junikowo-Południe.

junikowo_polnoc-1junikowo_polnoc-3junikowo_polnoc-2