Uwagi do projektu planu miejscowego. Tylko do 23 maja 2019.

Szanowni Państwo ,

przypominamy zainteresowanym aby do 23 maja 2019 roku zgłaszać swoje uwagi do projektu planu miejscowego. Przypominamy szczegóły z kwitenia:

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  ulic Wieruszowska , Miśnienska , Żmigrodzka- część A w Poznaniu. Oznaczenia planu Jma (poniżaj sposób odszukania planu na stronach MPU).                                    W związku z wyłożeniem w dniu dzisiejszym  czyli 15 kwietnia 2019 odbędzie się publiczna dyskusja nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Spotkanie w siedzibie MPU  w Poznaniu ul. Za Bramka 1 (III piętro )godz. 17.00. Uwagi do projektu  planu można składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23 maja 2019 . Uwagi należy składać do Prezydenta  Miasta Poznania  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul.Za Bramką 1  ,61-842 Poznań.

Aby zapoznać  się z projektem planu :

  1. wchodzimy na stronę   www.mpu.pl
  2. klikamy zakładkę  ” przegląd planów”
  3. następnie klikamy zakładkę ” Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu”
  4. odnajdujemy swój plan  ( w tym przypadku Jma)

Zarząd Osiedla Junikowo

Budżet Osiedlowy na rok 2020

Szanowni Państwo , Mieszkańcy Osiedla Junikowo,

w lipcu 2019 Rada Osiedla Junikowo uchwalać będzie plan wydatków na rok 2020. Nie znamy jeszcze dokładnej kwoty ale będą to kwoty bardzo zbliżone do lat ubiegłych. W roku 2018 mieliśmy do podziału kwotę 453932,00  z czego 89956,00 to kwota naliczona proporcjonalnie do liczby ludności i można ją wydatkować na inwestycje lub inne zadania osiedlowe oraz kwota 363976,00 która to kwotę można przeznaczyć tylko na inwestycję lub remonty. przekładowo z kwoty 89956,00 możemy wyznaczać zadania takie jak :organizację festynu ,dofinasowanie placówek osiedlowych i inne ale z kwotę 363976,00 możemy przeznaczyć tylko na zadanie inwestycyjne (np. budowa placu zabaw) lub remonty dróg i chodników. Oprócz w/w kwot dostaniemy od ZDM kwotę tzw. powierzoną (będzie to około 200000,00 ) która można przeznaczyć tylko i wyłącznie na remonty istniejących dróg i chodników –żadne nowe inwestycje. Do lipca jest jeszcze trochę czasu ale prosimy Państwa o zgłaszanie propozycji budżetowych na rok 2020. Można je zgłosić u każdego radnego osiedlowego , na sesji Rady Osiedla Junikowo (najbliższa 10 czerwca 2019) lub elektronicznie:  junikowo@wp.pl

Zarząd Osiedla Junikowo

Wyłożenie projektu planu miejscowego.

Szanowni Państwo ,

Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów  ulic Wieruszowska , Miśnienska , Żmigrodzka- część A w Poznaniu. Oznaczenia planu Jma ( poniżaj sposób odszukania planu na stronach MPU).                                    W związku z wyłożeniem w dniu dzisiejszym  czyli 15 kwietnia 2019 odbędzie się publiczna dyskusja nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Spotkanie w siedzibie MPU  w Poznaniu ul. Za Bramka 1 (III piętro )godz. 17.00. Uwagi do projektu  planu można składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 23 maja 2019 . Uwagi należy składać do Prezydenta  Miasta Poznania  w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul.Za Bramką 1  ,61-842 Poznań.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Odszukanie planu:

  1. wchodzimy na stronę   www.mpu.pl
  2. klikamy zakładkę  ” przegląd planów”
  3. następnie klikamy zakładkę ” Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w opracowaniu”
  4. odnajdujemy swój plan  ( w tym przypadku Jma)

 

Wybory do Rady Osiedla Junikowo 24 marzec 2019

Szanowni Państwo,

w niedzielę 24 marca 2019 roku odbyły się wybory do Rady Osiedla Junikowo . W załączeniu protokół z dnia 25 marca 2019  Miejskiego Zespołu  ds. Wyborów Osiedlowych. Z wynikami wyborów można się zapoznać z protokołu. Również z protokołu dowiemy się jaki procent mieszkańców Junikowa  wziął udział w głosowaniu. Wszystkim mieszkańcom , którzy wzięli udział w głosowaniu serdecznie dziękujemy . Informujemy jednocześnie, że nowa Rada Osiedla Junikowo zacznie działać dopiero po jej zaprzysiężeniu co prawdopodobnie nastąpi pod koniec kwietnia. O zaprzysiężeniu Rady oraz wyborze nowych władz poinformujemy  osobnym wpisem po ich dokonaniu. Do czasu zaprzysiężenia członków nowej Rady Osiedla  pracuje jej  Zarząd.

Zarząd Osiedla Junikowo

 

Kandydaci na Radnego Osiedla Junikowo 2019

Szanowni Państwo,

Miejski  Zespół  ds. Wyborów  Osiedlowych w Poznaniu  zarejestrował  21 kandydatów na  Radnego Osiedla Junikowo. Przypominamy, że wybieramy 15 radnych i właśnie  tyle czyli 15 X  można postawić na liście wyborczej w dniu 24 marca 2019 roku. Głos będzie ważny jeśli zaznaczymy  maksymalnie 15  nazwisk z 21. Możemy zaznaczyć od 1 do 15 ale nie więcej. W załączeniu lista kandydatów na Radnego Osiedla Junikowo.

Zarząd Osiedla Junikowo